[Minh Huệ] Tại Trung Quốc có một người đàn ông mạo xưng là thân nhân của Sư phụ, truyền ra rất nhiều kinh văn giả; lại còn tự xưng bản thân là Sư phụ, rồi công khai phủ định ba việc mà Sư phụ giảng là học Pháp tu luyện, giảng rõ sự thật và phát chính niệm, phủ định website Minh Huệ. Hắn xưng rằng Khánh Vân là “chỗ cơ sở của XXX”, rồi ở tại đó biển thủ tiền tài; còn dùng một số điều hoàn toàn không thuộc về tu luyện Đại Pháp rồi trộn lẫn vào để tuyên truyền, phá hoại danh dự của Đại Pháp; đến khi bị các đệ tử Đại Pháp truy cứu liền tháo chạy sang địa phương khác rồi tiếp tục lừa đảo.

Ngay từ năm 1997 Sư phụ đã giảng rõ thật minh xác rằng: “Từ nay trở đi hễ có tình huống như thế, thì có thể chiểu theo người thường mà báo kẻ lừa đảo lên công an, bởi vì kẻ ấy quyết không phải là học viên chúng ta” (bài «Một đòn nặng») Ở đây, ban biên tập Minh Huệ nhắc nhở tất cả các đệ tử chân tu, hãy có đối đãi thật nghiêm túc đối với ma quỷ dám công nhiên lấy cờ hiệu của Đại Pháp tại thế gian mà phá hoại Đại Pháp. Hy vọng rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp nào nhìn thấy, nghe thấy những ngôn từ hành vi phá hoại loại này đều bảo trì tỉnh táo và trí huệ, nhắc nhở lẫn nhau, tinh tấn trong việc học Pháp tu tâm, thật sự phát huy tác dụng cần có của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là chứng thực Đại Pháp và giảng rõ sự thật.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/10/11/58611.html.

Dịch và đăng ngày 13-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share