Cai Wei

[Minh Huệ] Đảng Cộng sản Trung quốc (Trung Cộng) đã phạm nhiều tội to lớn, không thể tha, đã chống lại Đại Pháp và tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Cho dù tất cả đảng viên không phải trực tiếp tham gia vào cuộc khủng bố Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, nhưng họ đã thêm dầu vào lửa khi là thành viên của đảng, cuối cùng họ cũng sẽ phải lãnh lấy những hậu quả của những việc làm tà ác của Trung Cộng.

Sự phụ vĩ đại của chúng ta từ bi đối với thế nhân. Ông đã cho các đệ tử Đại Pháp và những người khác mà đã đi theo Trung Cộng và các tổ chức liên hệ của nó một cơ hội để rữa sạch những tội lỗi to lớn đó. Chỉ cần họ rút lui khỏi những tổ chức của nó, các tội lỗi sẽ không kể. Sự từ bi bao la đó thật là một cái phước cho chúng sinh. Ai mà không quí trọng nó?

Mỗi ngày, có hằng nghìn người công bố rút lui khỏi Trung Cộng và những tổ chức liên hệ của nó qua website thoái đảng của thời báo Đại Kỷ Nguyên (tuidang.dajiyuan.com). Trung Cộng quá sợ hãi như con kiến trên chảo nóng, nên đã công khai phát động cái gọi là ‘giáo dục’ để ‘nâng cao Trung Cộng’. Những người tốt có thể tự hỏi: Nếu mọi người đều tuyên bố rút lui khỏi đảng, đoàn, đội và rũ bỏ ma giáo này trong tâm của họ, vậy người ta có thể vẫn tiếp tục tham gia các họat động của tổ chức trong đời sống thực tế hay không?

Cho dù những lời tuyên bố chân thành có thể rũ bỏ vết nhơ do tà linh kia cộng sản đánh dấu và tội nghiệp to lớn tạo nên khi là thành phần của Trung Cộng, thì thử hỏi tà linh Trung Cộng có để yên việc này không? Trong tương lai, nếu nó thấy rằng càng ngày càng có nhiều người hơn gửi ra ngoại quốc những tuyên bố thoái đảng thoái đoàn thoái đội, thì tà linh cộng sản có thể xem thường và buộc các đệ tử Đại Pháp và những người tốt tiếp tục tham gia những họat động tà ác của tổ chức để làm những điều tội lỗi ghê gớm chống lại Đại pháp. Chúng ta không nên có ão tưởng nào đối với Trung Cộng. Nó là độc và muốn tiêu hủy tất cả chúng sinh.

Vì bản chất ác độc của Trung Cộng, tôi nghĩ rằng Đại Pháp đệ tử không những cần tuyên bố sự rút lui của họ, mà cũng phải tích cực và thực sự rút họ ra khỏi những tổ chức của Trung Cộng. Đừng tham gia bất cứ hoạt động nào của nó. Hoàn toàn từ chối và cắt đứt mọi liên hệ với chúng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ngưng sự áp lực của tà ác và không còn tham gia trong việc phạm tội đối với Đại Pháp.

Nhiều đồng tu nghĩ rằng, đối với họ việc rút lui khỏi Trung Cộng và những tổ chức liện hệ của chúng là không khó, nhưng thuyết phục những người thường làm như thế và ngưng tham gia những họat động tà ác của Đảng để họ được cứu thì dường như rất khó. Tôi nghĩ rằng Pháp đã ban sự sáng suốt vô biên cho các đệ tử Đại Pháp. Cho dù nó xem như khó đến đâu, chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ có những ý kiến hay. Cho dù xem như khó sự thuyết phục những người thường buông bỏ một số danh và lợi, khuyên họ rút lui khỏi Trung Cộng và ngưng không để bị khai thác bởi chúng và gây tội lỗi đối với Đại Pháp, là liên hệ đến vấn đề nghiêm trọng sự lựa chọn của họ giữa sống và chết. Cho dù khó đến đâu, niềm tin của chúng ta trong việc cứu độ chúng sinh không thể lung lay.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ sử dụng sự sáng suốt của họ để rút lui khỏi Trung Cộng và bàn với các bạn đồng tu làm thế nào để giảm thiểu sự tổn thất tạo nên bởi ác đảng càng nhiều càng tốt. Tôi hy vọng rằng các đồng tu có thể trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn để giúp người thường thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể làm tốt hơn.

Vì sự hiểu biết của tôi có hạn, xin các bạn đồng tu góp thêm ý kiến.

25-2-2005

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/25/96071.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/3/11/58339.html.

Dịch ngày 18-3-2005, đăng ngày 23-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Website thoái đảng của thời báo Đại Kỷ Nguyên: http://tuidang.dajiyuan.com; đọc giả tiếng Việt có thể tham khảo http://9binh.com.

Share