[Minh Huệ] Sau khi Ban biên tập Minh Huệ (www.minghui.org) đăng bài Đừng làm quỷ loạn PhápHãy chấm dứt hại mình hại người! Đừng để đặc vụ lợi dụng, chúng tôi đã nhận được một số thông tin từ Trung Quốc, rằng một số học viên đang sùng bái mấy vị bên Phật giáo (vị này mang lúc mang tên là xx Không, lúc là xx Hành), có người thậm chí tự xưng là đã ‘ngộ’ rằng chính Sư phụ đã bảo họ sang bên Phật giáo để bái sư, v.v. Nhằm mục đích thuyết minh cho hành vi của bản thân họ.

Người tu luyện chừng nào chưa hoàn toàn khai công khai ngộ triệt để, thì đều không dám nói rằng mình đã tu luyện đến tầng nào? Nếu họ không tuân theo nguyên tắc cơ bản nhất — bất nhị Pháp môn — thì còn nói được đến ‘ngộ’ là sao? (Bất nhị Pháp môn: tu luyện chỉ theo một môn duy nhất, không được tu luyện tạp lẫn, không được loạn tu; đây là nguyên tắc tu luyện của các môn tu luyện lên cao tầng nói chung, kể cả Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện trong Phật giáo). Không những không thể thể hiện rằng tầng của mình là cao, họ đang thực sự lộ rõ rằng tầng của họ rất thấp cùng nhiều tâm chấp trước, chấp trước vào khẳng định và hiển thị bản thân. Với những người như vậy, đám hắc thủ lạn quỷ liệu có để yên cho các bạn tu luyện lên trên như những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp hay không? Khẳng định là chúng sẽ đẩy các bạn xuống địa ngục! Các bạn dám nói rằng các bạn đã hoàn toàn tu luyện xong trong Đại Pháp rồi sao? Các bậc Chính Giác tu luyện trong Đại Pháp ở vũ trụ mới liệu có thể thốt ra những lời lẽ hành vi thiếu lý trí và với biểu hiện tâm tính như vậy hay không?

Nhắn đến tất cả những học viên nào bị lún vào sự việc mê mờ này, hoặc những việc tương tự: có thể xuất phát điểm của các bạn chỉ là muốn cho mình thể hiện trội hơn, hoặc muốn thoả mãn một chút chấp trước nào đó của người thường, nhưng kết quả thực tế là các bạn không những đang huỷ hoại bản thân mình, mà còn đang can nhiễu đến việc chứng thực Pháp của các học viên khác; các bạn đang làm những việc mà tà ác muốn làm, tự chui đầu vào bẫy của đám hắc thủ lạn quỷ, và đặt sinh mệnh của mình vào vị thế vô cùng nguy hiểm! Vậy mà các bạn không tự biết! Các bạn đúng là đang tự hại mình và đang hại người đó!

Hãy lập tức tỉnh ngộ! Sư phụ rất từ bi. Qua một thời gian lâu các bạn vẫn không từ bỏ chấp trước vào tự ngã và tính ích kỷ, dẫn đến việc những chấp trước đó bị tà ác phóng đại và lợi dụng, khiến chư vị phạm phải tội là tự phủ định và huỷ hoại tiêu chuẩn một đệ tử Đại Pháp của các bạn. Vào tình huống ấy, từ bi của Sư phụ vẫn không bỏ rơi các bạn, vẫn chưa để chư Thần trừng phạt các bạn thể theo luật trời; có như vậy mới cho phép các bạn vẫn còn cơ hội vào thời kỳ khi Chính Pháp chưa kết thúc mà sửa chữa lỗi lầm và tu quay trở về. Mong rằng các bạn lập tức tỉnh ngộ ra và lý trí hơn, quay trở lại làm đệ tử Đại Pháp và thực sự làm tốt ba việc. Đừng tiếp tục làm người khác bị mê mờ! Tự hại mình hại người nữa! 12-12-2004

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/13/91290.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/19/55743.html.

Dịch và đăng ngày 27-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share