[MINH HUỆ 15-10-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 5 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 8 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 14 học viên bị bắt giữ phi pháp.

7a95dddaf5d6c2f2acc5ee92da77e156.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Mỹ Tân vẫn đang bị cầm tù, trong khi vợ ông, bà Vương Quế Hoa đã được trả tự do
2. [Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Phàn Diễm Lệ bị giam giữ
3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Tám học viên bị bắt giữ
4. [Thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm] Ông Phó Nhân Giang bị kết án và đưa tới nhà tù
5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Bội Hiền bị bắt giữ
6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Cao Kính Quần bị giam giữ
7. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Thẩm Trung Cần bị giam giữ
8. [Bắc Kinh] Bà Tôn Trọng Phương đối mặt với phiên xét xử
9. [Thiện Tân] Bà Tùng Huệ Phân bị kết án tù
10. [Huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc] Bà Hồ Thế Hương và bà Vương Nhã Hồng bị bắt giữ
11. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Đàm Thụ Ngọc và vợ là bà Tôn Duyên Mai bị giam giữ
12. [Huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đông] Bà Trịnh Hội Mai bị giam giữ

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Mỹ Tân vẫn đang bị cầm tù, trong khi vợ ông, bà Vương Quế Hoa đã được trả tự do

Bà Vương Quế Hoa và chồng bà, ông Vương Mỹ Tân ở Ất Hy, thành phố Đại Khánh bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2015. Họ bị kết án tương ứng là năm năm và bốn năm tù giam.

Bà Vương đã được trả tự do vì sức khỏe kém, còn ông Vương hiện vẫn đang bị cầm tù.

Ngày 1 tháng 10 năm 2018, Văn phòng Tư pháp Ất Hy tống tiền gia đình bà Vương 50.000 tệ.

2. [Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Phàn Diễm Lệ bị giam giữ

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, bà Phàn Diễm Lệ ở thị xã Bình Phường bị bắt giữ khi đang làm thủ tục ở cửa soát vé tại Nhà ga phía Đông Cáp Nhĩ Tân.

Hiện bà Phàn đang bị giam giữ ở một trại tạm giam gần Sân bay Cáp Nhĩ Tân.

Các bên tham gia bức hại bà Phàn:
Triệu Anh Thần (赵英臣), đồn trưởng, Đồn Công an Thị xã Bình Phường: +86-13903669768
Lý Hân Phương (李欣芳), chính trị viên: +86-13836150958
Phùng Khắc Tương (冯克湘): +86-13684653927

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Tám học viên bị bắt giữ

Bà Vương Hồng Diễm, ông Đỗ Hà, ông Vu Xuân Ba, ông Long, bà Vương Mẫn, bà Khúc Lệ, và hai học viên khác bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 10 năm 2018.

4. [Thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm] Ông Phó Nhân Giang bị kết án và đưa tới nhà tù

Tòa án Thành phố Hoa Điện kết án ông Phó Nhân Giang năm năm tù giam. Ông đã bị đưa vào nhà tù.

5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Bội Hiền bị bắt giữ

Ngày 14 tháng 10 năm 2018, người của Đồn Công an Nghĩa Hòa Lộ đã tới nhà bà Lý Bội Hiền và bắt giữ bà.

6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Cao Kính Quần bị giam giữ

Ông Cao Kính Quần ở khu Thẩm Hà bị người của Đồn Công an Chu Tiễn Lộ bắt giữ vào sáng ngày 12 tháng 10 năm 2018. Hiện ông đang bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương.

7. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Thẩm Trung Cần bị giam giữ

Ông Thẩm Trung Cần ở khu Thẩm Hà bị bắt giữ vào sáng ngày 22 tháng 9 năm 2018. Ông đã bị đưa tới trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Các bên tham gia bức hại ông Thẩm:
Mâu Lâm (缪林), đồn trưởng, Đồn Công an Huy Sơn, tân khu Thẩm Bắc: +86-13842046668
Lý Kiệt (李杰), đồn phó: +86-13889898626
Chu Ủng (周拥): +86-13840266660
Lý Ninh (李宁), công an: +86-13654188765
Quách Trung Đào (郭忠涛), cục trưởng, Cục Công an Tân khu Thẩm Bắc: +86-2489609595
Đoàn Khánh Chúc (段庆祝), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13998125898, +86-15502615265, +86-13998925898

8. [Bắc Kinh] Bà Tôn Trọng Phương đối mặt với phiên xét xử

Vào trung tuần tháng 5 năm 2018, bà Tôn Trọng Phương ở Mã Gia Bảo, khu Phong Đài, bị bắt giữ cùng các học viên khác khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công.

Tất cả các học viên đều được thả ra, nhưng bà Tôn sắp bị đưa ra xét xử sau khi nhận được bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Phong Đài hôm 9 tháng 10 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Tôn:
Trương Tha (张他), kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Khu Phong Đài: +86-10-83827788, +86-10-83827469
Mã Thắng Tuấn (马胜俊), đồn trưởng, Đồn Công an Mã Gia Bảo: +86-10-67562970
Phan Khắc Lợi (潘克利), công an khu vực: +86-13699297160

9. [Thiện Tân] Bà Tùng Huệ Phân bị kết án tù

Bà Tùng Huệ Phân, 81 tuổi, bị Tòa án Khu Hồng Kiều đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Bà bị kết án một năm tù giam, nhưng được tại ngoại chấp hành án.

10. [Huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc] Bà Hồ Thế Hương và bà Vương Nhã Hồng bị bắt giữ

Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2018, bà Hồ Thế Hương và bà Vương Nhã Hồng ở thị trấn Thành Quan, huyện Ngọc Điền bị người của Đồn Công an Thành Quan bắt giữ khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên quảng trường huyện.

Bà Vương được trả tự do vào ngày 14 tháng 10 vì kiểm tra y tế không đạt. Bà Hồ bị đưa tới trại tạm giam huyện.

Tham gia bức hại bà Hồ và bà Vương:
Dương Thành (杨成), giám đốc, trại tạm giam Huyện Ngọc Điền: +86- 315-6154611, +86-315-6128266, +86-13832985546
Đồn Công an Thị trấn Ngọc Điền: +86-315-6110110
Trương Thụ Vượng (张树旺), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13832985615, +86-315-6139368, +86-13933308880

11. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Đàm Thụ Ngọc và vợ là bà Tôn Duyên Mai bị giam giữ

Ông Đàm Thụ Ngọc cùng vợ là bà Tôn Duyên Mai bị người của Đồn Công an Ngọc Hoàng Miếu, huyện Thương Hà bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tại khu chợ Ngọc Hoàng Miếu vào sáng ngày 4 tháng 10 năm 2018.

Cặp vợ chồng này bị giam giữ tại trại tạm giam Tế Nam trong bảy ngày.

12. [Huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đông] Bà Trịnh Hội Mai bị giam giữ

Ngày 1 tháng 10 năm 2018, bà Trịnh Hội Mai bị Đồn Công an Huyện Thương Hà bắt giữ khi đang giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công cùng điện thoại di động của bà.

Bà Trịnh bị giam giữ tại trại tạm giam nữ Số 3 Tế Nam trong 15 ngày và bị phạt 1.000 tệ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/15/375829.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/3/173110.html

Đăng ngày 06-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share