[MINH HUỆ 29-9-2018] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 10 thành phố hoặc huyện thị tại 5 tỉnh. Theo báo cáo này, 12 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong thời gian giam giữ, và có ít nhất 2 học viên đã bị bắt giữ phi pháp.

7a4ea34c45be04d1120bb4cbcbf22a44.jpg

1. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Tống Triệu Hằng và bà Lưu Thục Nham bị giam giữ

2. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Ông Trịnh Lập Quân bị kết án tù

3. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Ông Quách Hồng Vĩ và bà Ngô Kim Diễm bị giam giữ

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị đưa đến nhà tù Liêu Nam

5. [Huyện Vũ Cường, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Hoãn Vận bị đưa đến nhà tù Thạch Gia Trang

6. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Khúc Duyệt Cẩm bị bắt

7. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Ông Ngụy Cửu Tường bị giam giữ

8. [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Mã Thục Anh bị đưa đến nhà tù

9. [Thành phố Trùng Khánh] Bà Trần Khắc Dung bị giam giữ ở nhà tù Bắc Bội

10. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Ngô Minh Thư bất tỉnh ở Bệnh viện Công an

1. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Tống Triệu Hằng và bà Lưu Thục Nham bị giam giữ

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, bà Tống Triệu Hằng, 76 tuổi, và bà Lưu Thục Nam đã bị nhân viên đội An ninh Nội địa bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa đến một trại tạm giam. Vụ việc của họ đã bị chuyển tới tòa án thành phố Du Thụ.

Các bên tham gia bức hại bà Tống và bà Lưu:

Vương Soái (王帅), trưởng Phòng 610, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Du Thụ: +86-431-83800003, +86-18243160001

Vương Thiểu Bằng (王少鹏): +86-18504706777

Bạch Chấn Quân (白振军): +86-15567030001

Du Thân (俞申), Cục trưởng Cục Công an thành phố Du Thụ: +86-431-83618209, +86-15500095757

Triệu Văn Phong (赵文峰), Đội An ninh Nội địa: +86-43183618238, +86-13364640184

Viện kiểm sát thành phố Du Thụ: +86-431-83651152

2. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Ông Trịnh Lập Quân bị kết án tù

Ông Trịnh Lập Quân bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2016. Ngày 6 tháng 7 năm 2018, ông được thả để điều trị y tế. Sau đó, ông bị kết án tù một năm rưỡi. Ông đã bị đưa đến một nhà tù.

3. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Ông Quách Hồng Vĩ và bà Ngô Kim Diễm bị giam giữ

Ngày 6 tháng 9 năm 2018, ông Quách Hồng Vĩ, khoảng 50 tuổi và bà Ngô Kim Diễm, 63 tuổi ở quận Thanh Hà Môn đã bị Hàn Cảnh Sơn, phó phòng công an thị xã Tri Thù, cùng các nhân viên khác bắt giữ vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Ông Quách bị giam giữ tại trại tạm giam Tân Địa 10 ngày. Bà Ngô bị giam giữ ở trung tâm giam giữ Tân Địa 10 ngày.

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị đưa đến nhà tù Liêu Nam

Gần đây, ông Trương Nhân Quang, ông Vương Thượng Kiệt và ông Hàn Kiến Hải ở Quận Sa Hà Khẩu đã bị kết án tù. Ngày 6 tháng 9 năm 2018, họ bị đưa đến khu tù nhân mới của Nhà tù Liêu Nam.

5. [Huyện Vũ Cường, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Hoãn Vận bị đưa đến nhà tù Thạch Gia Trang

Ngày 9 tháng 9 năm 2018, bà Lý Hoãn Vận ở thôn Lý Đức Trang, thị trấn Nhai Quan đã bị kết án ba năm rưỡi tù. Bà đã bị đưa đến nhà tù Thạch Gia Trang.

6. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Khúc Duyệt Cẩm bị bắt

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2018, bà Khúc Duyệt Cẩm ở thôn Kỳ Gia, thị trấn Đông Giang, đã bị công an từ đồn công an thị trấn Đông Giang bắt giữ. Nhà bà bị công an lục soát.

7. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Ông Ngụy Cửu Tường bị giam giữ

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018, Ông Ngụy Cửu Tường bj công an từ đồn công an thị trấn Đóa Trang bắt giữ và đưa đến một trại tạm giam.

8. [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Mã Thục Anh bị đưa đến nhà tù

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, bà Mã Thục Anh bị công an từ đồn công an thị trấn Lý Kha Trang bắt giữ. Bà bị kết án hai năm tù và bị tòa án thành phố Giao Châu phạt 10.000 nhân dân tệ. Tháng 7 năm 2018, bà bị đưa đến nhà tù nữ Tế Nam.

Các bên tham gia bức hại bà Mã:

Trần Mẫn (陈敏), Chánh án, tòa án thành phố Giao Châu: +86-185628890

9. [Thành phố Trùng Khánh] Bà Trần Khắc Dung bị giam giữ ở nhà tù Bắc Bội

Bà Trần Khắc Dung ở quận Giang Bắc, khu Đại Thạch Bá bị giám sát, theo dõi và bị công an đồn công an Hồi Sinh bắt giữ vào ngày 27 tháng 8 năm 2017. Công an lục soát nhà bà và tịch thu một máy vi tính, một máy in, các sách Pháp Luân Công và tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 8 năm 2018, bà Trần bị kết án một năm chín tháng tù. Bà hiện đang bị giam giữ ở nhà tù Bắc Bội.

10. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Ngô Minh Thư bất tỉnh ở Bệnh viện Công an

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, ông Ngô Minh Thư ở khu dân cư Thạch Động, quận Đông Thiền bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ phi pháp tại nhà. Ông bị đưa đến đồn công an Đông Thiền, nơi ông bị tra tấn. Ông đã bị xuất huyết não và hiện vẫn bất tỉnh. Hiện ông đang ở trong một bệnh viện công an.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/29/375107.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/17/172887.html

Đăng ngày 04-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share