[Minh Huệ] Trước lịch trình thăm quan Mỹ quốc của tên đầu sỏ tà ác vào thời gian tới (từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10 năm 2002), chúng tôi đã nhận được một số thư từ các bạn đồng tu cả trong nước Trung Quốc và hải ngoại, trong đó ngỏ ý rằng Ban biên tập Minh Huệ có thông báo sớm sao cho các đệ tử Đại Pháp trên toàn cầu cùng phát chính niệm theo các giờ đã định tính từ hôm nay, để thanh lý tà ác tại trường không gian khác tại các địa điểm tà ác đang có cũng như sẽ đến, mục đích giải thể tà ác.

Căn cứ theo tình hình khó khăn về lưu chuyển thông tin giữa các bạn đồng tu tại Trung Quốc, nhất là các đệ tử đang bị giam cầm trái phép thì việc truyền tin là rất khó khăn, chúng tôi quyết định là không đưa ra sự điều chỉnh thống nhất nào mới trên diện rộng. Đó là nội dung thông báo này. Từ nay về sau, đề nghị mọi người không đợi chờ nhau, mà hãy căn cứ theo đặc điểm hoàn cảnh công tác và sinh hoạt của bản thân mình, qua đó tự an bài việc phát chính niệm của mình. Không chỉ phát chính niệm hàng ngày, mà chúng ta cũng phải chú ý đến chất lượng.

Về việc vừa nêu, thì trước khi phát chính niệm, mọi người có thể tăng cường niệm thuần tịnh và kiên định [của mình].

Ngày 11 tháng 10, 2002

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/11/37883.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/10/11/27477.html.

Dịch sang tiếng Việt và đăng ngày 23-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share