Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nội Mông

[MINH HUỆ 28-5-2018] Ngày 25 tháng 4, cô Trần Dực Phi ở thành phố Xích Phong, Nội Mông đã bị bắt giữ khi đang trên đường đưa thức ăn cho mẹ chồng 83 tuổi của mình, một người đang bị rối loạn tâm thần.

Cô Trần đã bị công an nhắm đến bởi đức tin của cô vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Nhà cô bị lục soát, máy tính và các đồ dùng cá nhân khác của cô bị tịch thu. Cô Trần đã bị đưa đến trại tạm giam Khắc Thập Khắc Đằng Kỳ.

Sau đó công an đã đến trường học của cô con gái 12 tuổi của cô Trần. Họ yêu cầu cháu bé ký tên và điểm chỉ vào một số tài liệu. Họ đã yêu cầu giáo viên trong trường giúp họ dụ dỗ cháu bé ký tên và nói với cháu rằng rằng cháu được yêu cầu ký vào. Cháu bé không biết rằng đó là những tài liệu dùng để vu khống mẹ mình và cũng không dám chống cự, nên cháu đã ký và điểm chỉ vào tài liệu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/28/368099.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/7/170680.html

Đăng ngày 14-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.