Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 25-05-2018] Ông Lý Văn Ba nhận được một cuộc gọi vào ngày 16 tháng 5 năm 2018 yêu cầu ông phải đến Đồn Cảnh sát địa phương Côn Dương để báo cáo.

Ông và bà mẹ 82 tuổi của mình đã tới đó vào sáng hôm sau. Sau đó, ông bị áp giải về nhà, và mẹ ông bị cảnh sát giữ lại.

Ông Lý bị đưa tới trại tạm giam Lão Vương Bá ở huyện Tấn Ninh sau khi cảnh sát lục soát nhà ông. Đây không phải là lần đầu tiên ông bị nhắm tới vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ông đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong 3 năm 3 tháng không lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra vào tháng 7 năm 1999 và bị tuyên án 5 năm tù vào năm 2009.

Mẹ ông Lý đã phản đối việc bắt giữ con trai bà, và bà đã bị ngã trong khi tranh chấp với cảnh sát. Bốn cảnh sát đã mang bà đến bệnh viện địa phương. Ngay khi gia đình bà tới, thì cảnh sát bỏ đi.

Đêm đó, gia đình ông Lý tới yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng của ông, nhưng họ không nhận được câu trả lời nào.

Họ tới vào ngày hôm sau và trưởng đồn cảnh sát Phùng Viễn Lượng nói rằng họ đã bắt ông Lý vì ông đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công tới các cơ quan chính quyền địa phương.

Thông tin liên lạc của Đồn Cảnh sát Côn Dương: +86-871-67892201


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/25/367994.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/30/170596.html

Đăng ngày 5-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share