Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2018] Hai cụ bà ở thành phố Tây An bị bắt vào ngày 19 tháng 5 năm 2018 vì đã vạch trần sự thật việc chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn,

Bà Đậu Thục Quân, 81 tuổi và bà Bành Đại Vận, 73 tuổi bị đưa đến Sở Cảnh sát Địch Trại. Họ cố gắng giải thích rằng Pháp Luân Công không giống như những gì chính quyền đã tuyên truyền nhưng cảnh sát vẫn lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Hai bà đã từ chối ký vào bản thẩm vấn và bị buộc đứng suốt đêm. Ba cảnh sát đã lục soát nhà họ vào sáng hôm sau.

Cảnh sát đã cố buộc hai học viên ký tên vào biên bản sau khi lục soát nhưng họ vẫn từ chối làm theo yêu cầu.

Vì hai cụ đều có những vấn đề về sức khỏe nên Trung tâm Tẩy não Tây An từ chối tiếp nhận họ. Sau đó cả hai đều được trả tự do. Trước khi về nhà họ đã chụp lại hình bà Đậu bất chấp sự phản đối của bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/2/368344.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/5/170665.html

Đăng ngày 13-6-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.