Lưu trữ - tháng 5, năm 2021
Theo năm
Theo tháng
18-05-2021:  Công an Hà Nam bắt thêm học viên Pháp Luân Công ngoại tỉnh vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ
18-05-2021:  Sau những nỗ lực bền bỉ, cuối cùng gia đình đã có được xác nhận về nơi giam giữ người giáo viên 49 tuổi sau vài tháng cô bị kết án tù
18-05-2021:  Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sỹ trẻ (Phần 4/6)
18-05-2021:  Một kỹ sư ở tỉnh Liêu Ninh bị tra tấn và tẩy não vì kiên định với đức tin của mình
18-05-2021:  Tây Ban Nha: Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý
18-05-2021:  Ohio: Thị trưởng thành phố Cincinnati tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố
18-05-2021:  Dallas, Texas: Các nhà lập pháp bang công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
18-05-2021:  Nebraska: Thống đốc tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp
18-05-2021:  Nebraska: Thị trưởng Omaha Jean Stothert tuyên bố Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp
18-05-2021:  Pháp: Các học viên tại Paris và Martinique kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
18-05-2021:  Hồng Kông: Các quan chức chính quyền chúc mừng sinh nhật Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ngưỡng mộ “Chân-Thiện-Nhẫn”
18-05-2021:  Gia tộc lớn mấy thế hệ đồng ngợi ca Đại Pháp hảo! (25 lời chúc)
17-05-2021:  Các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (29 lời chúc)
17-05-2021:  Các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (23 lời chúc)
17-05-2021:  Các đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (23 lời chúc)
17-05-2021:  Các đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (27 lời chúc)
17-05-2021:  Các đệ tử Đại Pháp ở Phúc Kiến chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (28 lời chúc)
17-05-2021:  Các đệ tử Đại Pháp từ khắp các thôn làng ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (28 lời chúc)
17-05-2021:  Các đệ tử Đại Pháp từ các ngành nghề ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (38 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp trong ngành Giáo dục ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (23 lời chúc)
17-05-2021:  Những người dân minh bạch chân tướng ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (25 lời chúc)
17-05-2021:  Các đệ tử Đại Pháp từ khắp các thôn quê ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (23 lời chúc)
17-05-2021:  Các đệ tử Đại Pháp từ khắp các thôn quê ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (29 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Vân Nam chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (19 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (25 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (18 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (19 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (21 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (23 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (20 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (28 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (25 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (29 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Vân Nam chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (19 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông Cổ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (27 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp công tác tại nhiều ngành nghề khác nhau kính chúc Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư phụ! (30 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp làm việc trong các hệ thống giáo dục tại các tỉnh thành Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (23 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư tôn (19 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp công tác tại nhiều ngành nghề khác nhau kính chúc Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư phụ! (31 lời chúc)
17-05-2021:  Tiểu Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (20 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video