[MINH HUỆ 08-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 22. Hạt trưởng của hạt Allegheny, ông Rich Fitzgerald, đã ra một tuyên bố nhằm “khen ngợi các nhà tổ chức của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Greater Philadelphia và những học viên của hiệp hội trong khu vực Pittsburg vì sự chăm chỉ và cam kết đối với Pháp Luân Đại Pháp của họ”.

Tuyên bố viết: “Hàng chục khóa học miễn phí giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức; môn tu luyện này vẫn đang tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn qua mỗi năm.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nỗ lực sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và họ mong muốn loại bỏ những khuyết điểm như dục vọng, giận giữ và đố kị”.

44189483168a4eb0c24eaa64a5dc2690.jpg

Tuyên bố của ông Rich Fitzgerald, Hạt trưởng hạt Allegheny, Pennsylvania

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192288.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share