[Minh Huệ] Vào thứ Tư, ngày 15 tháng 9, Bộ ngoại giao Hoa kỳ phát hành bản báo cáo lần thứ 6 Hội nghị về Tự do Tín ngưỡng Thế giới. Từng quốc gia một, bản báo cáo này nói về tình trạng tự do tín ngưỡng trên thế giới. Vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công và các tín ngưỡng khác, Trung quốc, một lần nữa, được bộ ngoại giao, xác nhận là một quốc gia có Nhiều Lo ngại, những chính phủ đã dính tay vào hay đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Ngoài Trung quốc, còn có 4 quốc gia khác như Miến điện, Iran, Bắc Hàn và Sudan cũng đã được nằm trong danh sách vẫn tiếp tục vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.

Theo Đài phát thanh Tự do Á châu báo cáo vào ngày 15 tháng 9, bản báo cáo về Tự do Tín ngưỡng Thế giới của Bộ ngoại giao Hoa kỳ bao gồm tình trạng tự do tín ngưỡng của 192 quốc gia và vùng. Phần báo cáo vê Trung quốc chiếm đến 40 trang.

Bản báo cáo của Bộ ngoại giao Hoa kỳ chỉ rõ rằng mặc dầu Hiến pháp Trung quốc chỉ định rõ ràng về quyền tự do tín ngưỡng; tuy nhiên Chính quyền đã tìm cách điều khiển sự hoạt động của các tôn giáo. Sự tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân từ chính quyền rất tồi tệ, đặc biệt là đối với các nhóm tín ngưỡng không đăng ký, như Pháp Luân Công. Những nhóm tín ngưỡng không đăng ký tiếp tục chịu đựng nhiều áp bức, hành hạ từ chính quyền. Các thành viên của các nhóm này thường bị nghiêm cấm, đe doạ, hành hạ và giam tù.

Bản báo cáo nói rằng “chính quyền tiếp tục bức hại các nhóm mà họ gọi là “cuồng tín”, và đặc biệt là Pháp Luân Công. Bắt bớ, giam cầm, tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn tiếp diễn. Các đệ tử không chịu ly khai với Pháp Luân Công là bị hành hạ và bỏ tù, cưỡng bức lao động và có rất nhiều báo cáo là nhiều người bị tra tấn đến chết. Những nhóm thuộc Tin lành mà chính quyền cho là cuồng tín cũng bị theo dõi, khống chế trong khi bản báo cáo này được viết.”

Đệ tử Pháp Luân Công, ông Erping Zhang từ Hoa kỳ bày tỏ rằng trong mấy năm qua, chế độ Giang tại Trung quốc vẫn tiếp tục khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công.

Ông ta nói rằng “Từ nhiều bản báo cáo về nhân quyền, chúng ta thấy rằng chính sách khủng bố do Giang và đám hầu đoàn đã và đang được leo thang. Không những đối với những người tu luyện tại gia mà còn đối với các bạn bè, thân quyến của họ nữa, tất cả đều bị bức hại. Ví dụ như, những người tu luyện tại Hoa kỳ, khi thân nhân của họ tại Trung quốc cũng bị áp lực từ chính phủ. Họ phải khuyên thân nhân của họ tại Hoa kỳ không tu luyện Pháp Luân Công vì bị áp lực từ chính quyền. Còn tệ hơn nữa, một số thân nhân tại Trunq quốc còn bị chính quyền theo dõi ngày lẫn đêm”.

Ông Zhang nói rằng các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc thường bị tra tấn đến chết vì chính sách khủng bố của chế độ Giang. Ông ta nói “Không cần biết là chính sách khủng bố đó đối với các đệ tử Pháp Luân Công hay các nhóm tôn giáo khác, điều quan trọng là sự sợ hãi của chính quyền đối với những người dân bình thường, bởi vì một người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn là tìm về những ý kiến từ văn hoá cổ truyền Trung quốc. Đạo gia nhấn mạnh đến tu “Chân”, Phật gia nhấn mạnh đến tu “Thiện”, và tất cả các trường phái khác nhấn mạnh đến tu “Nhẫn”. Tất cả chỉ là đạo đức cổ truyền Trung quốc. Nếu tất cả những người tu luyện bị bức hại, điều đó chỉ rõ rằng chế độ không tin tưởng vào Chân Thiện Nhẫn. Nếu không thì, không cần phaỉ bức hại Chân Thiện Nhẫn. Chỉ khi nào chống đối với Chân Thiện Nhẫn, thì mới tìm cách bức hại đến chân lý Chân Thiện Nhẫn.

Bản báo cáo của Hoa kỳ về Tự do Tín ngưỡng Thế giới nói rằng tự do tín ngưỡng là một giá trị toàn nhân loại, và hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều ký nhận và nhiều hiệp ước thế giới về tôn trọng quyền tự do suy nghĩ , lương tâm và tín ngưỡng của từng cá nhân. Bản báo cáo chỉ rõ rằng tự do tín ngưỡng là tự do trên hết của tâm hồn con người và chúng ta nên phấn đấu để đạt được tại trong nước cũng như tại nước ngoài, để tôn trọng, bảo vệ tự do tín ngưỡng như là quyền căn bản của nhân loại.

Bản báo cáo về Tự do Tín ngưỡng Thế giới: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/index.htm
Bản báo cáo về tự do Tín ngưỡng tại Trung quốc: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35396.htm

16-9-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/16/84339.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/9/17/52510.html.

Dịch ngày 18-9-2004, đăng ngày 18-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share