[Viên Minh] Trong suốt thời gian Thế vận hội, rất nhiều người trên thế giới viếng thăm Hy lạp và đã có cơ hội biết về Pháp Luân Công và sự thật của chính sách khủng bố mà những đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc đang gánh chịu. Ngay tại trung tâm thủ đô Athens, tại công trường Syntagma, các đệ tử Pháp Luân Công tổ chức biểu diễn các bài Công Pháp, đoàn múa trống và các bài múa cổ truyền của Trung quốc khác. Trong mỗi màn biểu diễn, đều thắm đượm chân lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và đã để lại trong lòng người xem nhiều cảm tình.

 

Bản tiếng Anh: http://www.clearharmony.net/articles/200408/21497.html, http://en.minghui.org/html/articles/2004/8/21/51598.html.

Dịch ngày 25-8-2004, đăng ngày 26-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share