[Minh Huệ] Theo báo cáo của Central News Agency vào ngày 19 tháng 9, để đáp ứng với lời công bố của chính phủ Trung quốc về sự từ chức của Giang Trạch Dân với chức vụ cuối cùng của y là tư lệnh tối cao của quân đội, các đệ tử Pháp Luân Công tại Hương cảng bày tỏ rằng họ sẽ không bỏ cuộc những nổ lực của họ nhằm đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý vì chính y là người chủ xướng cho chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Ngoài việc đưa Giang Trạch Dân ra trước toà án tại các quốc gia trên thế giới, các đệ tử hy vọng rằng vị lãnh đạo mới của Trung quốc sẽ không còn khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công nữa và trả lại công lý cho họ.

Kan Hung-cheung, phát ngôn viên cho Hội Pháp Luân Đại Pháp Hương cảng nói trong một cuộc tiếp kiến rằng: từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, đã có ít nhất 1049 đệ tử Pháp Luân Công bị giết hại vì chính sách khủng bố của y, hơn 6000 đệ tử khác bị kết án tù giam và 100, 000 đệ tử khác bị giam cầm trong các trại cưỡng bức lao động.

Ông ta nói rằng dù Giang Trạch Dân có tại chức hay không, y phải chịu trách nhiệm trước những hành động của y về chính sách khủng bố Pháp Luân Công trước công lý, lương tâm và đạo đức của nhân loại. Vì thế, đệ tử Pháp Luân Công khắp nơi trên thế giới đã đệ đơn kiện y tại nhiều quốc gia để đưa y và đám hầu đoàn ra trước công lý.

Ông Kan Hung-cheung hy vọng rằng không cần biết ai là lãnh tụ Trung quốc, chính sách khủng bố Pháp Luân Công cần được chấm dứt và công lý phải được tôn trọng, để cho dân chúng Lục điạ Trung quốc được hưởng tự do và Pháp Luân Công được hoàn trả lại tự do để mọi người được tu luyện.

23-9-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/23/84868.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/9/25/52790.html.

Dịch ngày 29-9-2004, đăng ngày 30-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share