[Minh Huệ] Theo bản tin của đài tiếng Pháp Thế giới, chương trình tiếng Quan thoại, phát tin tại thủ đô Ba lê, vùng Châu á và Thái bình dương vào ngày 20 tháng 9 năm 2004, sau khi nghe tin Giang Trạch Dân từ chức tổng tư lệnh quân đội Trung quốc, Tổ chức Thế giới đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý liền đưa ra bài phát biểu rằng chế độ độc tài Giang Trạch Dân đã chấm dứt và thời kỳ đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý bắt đầu.

Bài phát biểu còn nói rằng chiến dịch đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý đang trong giai đoạn tiến hành. Một thỉnh nguyện cách chức Giang Trạch Dân đã thu được hơn 10, 000 chữ ký ủng hộ từ nhiều cơ quan và cá nhân. Bản báo cáo cũng chỉ rõ rằng nỗi lực đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý sẽ không đình chỉ mặc dầu y đã từ chức.

23-9-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/23/84867.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/9/25/52791.html.

Dịch ngày 29-9-2004, đăng ngày 30-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share