[MINH HUỆ 3-2-2018] Thời gian thấm thoắt trôi, chỉ còn ba tháng nữa sẽ đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, năm nay Ban Biên tập Minh Huệ đặc biệt kêu gọi bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các đệ tử Đại Pháp phương Tây.

Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tại khắp nơi trên thế giới, rất nhiều người dân thuộc các dân tộc và độ tuổi khác nhau ở phương Tây đã lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp, trở thành đệ tử Đại Pháp. Những đệ tử phương Tây chiểu theo “Chân Thiện Nhẫn” nâng cao đạo đức và sức khỏe của bản thân, đồng thời hướng đến xã hội, truyền rộng năng lượng thuần chính của Chân Thiện Nhẫn và nỗ lực ngăn cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Để giúp các đệ tử Đại Pháp phương Tây chia sẻ rộng rãi hơn về kinh nghiệm tu luyện tâm tính, tỷ học tỷ tu làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu trong Chính Pháp, đồng thời giúp người dân các giới tại các quốc gia khác nhau hiểu rõ hơn về tu luyện của các đệ tử Đại Pháp thuộc các dân tộc khác nhau, Ban Biên tập Minh Huệ đặc biệt kêu gọi gửi bài chia sẻ của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp phương Tây ở hải ngoại, bao gồm 1) Bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện do đệ tử Đại Pháp phương Tây tự viết, 2) Bài viết về câu chuyện tu luyện của đệ tử phương Tây do các đệ tử Đại Pháp phỏng vấn.

Nội dung bài viết bao gồm (nhưng không giới hạn) kinh nghiệm đắc Pháp của đệ tử Đại Pháp phương Tây; những câu chuyện về lợi ích thu được trong Đại Pháp; kinh nghiệm và thể hội trong việc học Pháp, tu luyện, hướng nội tìm đề cao tâm tính; quá trình đề cao cả thân và tâm trong khi tham gia hạng mục giảng chân tướng. Nội dung cố gắng cụ thể và chân thực, sự việc rõ ràng và nổi bật, tránh kể hời hợt, mạch kể tự nhiên, chú ý không chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng.

Những bài viết được chọn sẽ được đăng trên trang Minh Huệ tiếng Trung, sau đó là bài đăng bằng ngôn ngữ gốc và các bài dịch sang ngôn ngữ khác. Khi gửi bài, tốt nhất gửi kèm bản dịch tiếng Trung; nếu không có bản dịch tiếng Trung, có thể ghi rõ loại ngôn ngữ sử dụng, Ban Biên tập Minh Huệ sẽ nhanh chóng sắp xếp phiên dịch.

Khi gửi bài xin ghi rõ tên đầy đủ, điện thoại, email của học viên. Khi đăng bài, dựa trên tình huống của học viên, có thể đăng bằng tên thật hoặc sử dụng bí danh, xin hãy ghi rõ bí danh muốn sử dụng.

Bài viết hướng đến đệ tử Đại Pháp và các độc giả thuộc các giới, bao gồm độc giả chưa hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp. Cách kể và dùng từ cần cân nhắc đến các độc giả không phải là học viên, cố gắng không sử dụng những từ ngữ và từ viết tắt mà chỉ đệ tử Đại Pháp mới hiểu.

Phương thức gửi bài và các lưu ý:

1. Thời gian gửi bài: Ngày 1 tháng 2, 2018 đến Ngày 1 tháng 4, 2018

2. Đối tượng của thông báo kêu gọi này chỉ bao gồm các đệ tử Đại Pháp ở ngoài Trung Quốc Đại lục

3. Khi gửi bài, xin ghi rõ ở tiêu đề: “Kêu gọi bài viết của học viên phương Tây | ngôn ngữ sử dụng”, để ban biên tập có thể phân loại khi tiếp nhận

4. Bài viết xin gửi đến fahui@minghui.org


Lưu ý của BBT Minh Huệ Việt Ngữ:

1. Thông báo kêu gọi gửi bài viết chia sẻ kinh nghiệm này cũng hướng tới các học viên Việt Nam.

2. Bài chia sẻ có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Hán, tiếng Anh với độ dài khuyến khích không vượt quá 5 trang A4 với cỡ chữ Times New Roman 12.

Bài chia sẻ bằng tiếng Việt xin gửi về: lienlac@minhhue.net

Bài chia sẻ bằng tiếng Anh và tiếng Hán xin gửi về: fahui@minghui.org

3. Hạn chót nhận bài chia sẻ bằng tiếng Việt: 20.3.2018.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/3/360401.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/4/167816.html

Đăng ngày 27-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share