[MINH HUỆ 18-1-2018] Bản dịch tiếng Anh của cuốn sách gần đây nhất của Sư phụ Lý Hồng Chí, Hồng Ngâm IV, đã được đăng vào ngày 18 tháng 1 trên trang web Pháp Luân Đại Pháp www.falundafa.org. Cuốn sách này là tuyển tập 141 bài thơ và lời bài hát do Sư phụ Lý Hồng Chí sáng tác từ năm 2004 đến năm 2015.

Tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp bản tiếng Anh trên trang FalunDafa.org


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/18/359777.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/18/167641.html

Đăng ngày: 12-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share