[MINH HUỆ 24-2-2016] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại pháp Thế giới lần thứ 17. Để chúc mừng và kỷ niệm ngày lễ quan trọng này, Ban Biên tập Minh Huệ tại đây kêu gọi các loại bài viết nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn. Đối tượng tham gia có thể là đệ tử, học viên Đại Pháp tại gần 100 quốc gia trên toàn thế giới và người dân thuộc mọi tầng lớp đã hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Thời gian kêu gọi từ ngày hôm nay đến ngày hết hạn là 13 tháng 4.

Bài viết cần hướng tới người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, bao gồm cả những người chưa hiểu rõ hoặc thậm chí là có các loại hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Nói cách khác, cách dùng từ, kể chuyện, thiết kế hình ảnh, v.v.. đều phải đứng từ góc độ những độc giả này, xét xem nó có ích đối với sự lý giải và tiếp thu của họ hay không, khiến cho những độc giả chưa rõ chân tướng và chưa tu luyện không những hiểu mà còn dễ dàng kể lại cho người khác. Tránh dùng những từ ngữ mà chỉ nội trong những người tu luyện mới sử dụng.

Đề tài của bài viết có thể bao gồm những câu chuyện về bản thân, người nhà, bạn bè trong tu luyện mà nhận được lợi ích, lợi ích tích cực của Chân-Thiện-Nhẫn đối với sự khỏe mạnh của cả thân và tâm, tác dụng đề cao tiêu chuẩn đạo đức xã hội. Ví dụ, khi gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc, trong mâu thuẫn, khi đối diện với áp lực, một người dùng Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, đề cao tâm tính, lấy thiện đãi người như thế nào, từ đó không những mang đến lợi ích cho người khác, mà còn đạt được thân tâm kiện khang, đề cao được cảnh giới đạo đức.

Hình thức viết bài bao gồm bài văn, bài đưa tin, cùng các loại sáng tác mỹ thuật và nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật yêu cầu phải có chủ đề rõ ràng, kỹ xảo và phương pháp chính thống, nội dung chân thực dễ hiểu.

Chúng tôi hy vọng đệ tử Đại Pháp, các học viên mới và cũ và bạn bè của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục và các quốc gia hải ngoại nhiệt tình tham gia gửi bài, và giúp đỡ các đồng tu và những người có duyên xung quanh viết bài tham gia để họ chứng kiến được sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng và nhận được lợi ích từ Đại Pháp. Mỗi người chỉ cần mang đến một câu chuyện, mấy chục triệu người sẽ là mấy chục triệu câu chuyện, một triệu người sẽ là một triệu câu chuyện.

Do trong thời gian ngày lễ chỉ có thể đăng số lượng hữu hạn các bài viết, nên với những bài không được chọn đăng trong thời gian Ngày Pháp Luân Đại Pháp nhưng nếu nội dung tốt thì sau đó cũng có thể được đăng trên Minh Huệ Net, để chia sẻ với độc giả Minh Huệ vẻ đẹp mà tu luyện và Chân-Thiện-Nhẫn mang đến cho bản thân, gia đình, nhân sinh cũng như cộng đồng.

Những người gửi bài từ hải ngoại xin ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, nơi cư trú, địa chỉ email, quy cách đặc thù của tác phẩm. Những người gửi bài từ Trung Quốc Đại lục xin cung cấp bút danh, giới tính, tuổi, nghề nghiệp và hộp thư Minh Huệ.

Bài viết xin gửi qua email đến địa chỉ article@minghui.org, tiêu đề xin ghi rõ “Bài viết cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2016”.

Hạn gửi bài: Ngày 13 tháng 4 năm 2016

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 24 tháng 2 năm 2016


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/24/324519.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/25/155691.html

Đăng ngày 18-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share