[MINH HUỆ 27-2-2017] Ngày 13 tháng 5 năm nay là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18, đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào năm 1992. Để chúc mừng và kỷ niệm dịp trọng đại này, Ban Biên tập Minh Huệ kêu gọi gửi các loại bài viết hồng dương Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Các tác phẩm này có thể là các bài viết hoặc các loại hình tác phẩm nghệ thuật như âm nhạc, hội họa và thư pháp. Chúng tôi hy vọng rằng các học viên ở gần 100 quốc gia cũng như những người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, sẽ tham gia viết bài và chia sẻ về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp cũng như sự từ bi vô hạn của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Thời hạn nhận các tác phẩm hoặc bài viết là từ nay đến ngày 13 tháng 4.

Nhóm đối tượng độc giả chính là những người không tu luyện thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, gồm cả những người chỉ biết rất ít về Pháp Luân Đại Pháp hoặc những người vẫn còn hiểu sai. Do đó, thông điệp, nội dung, ngôn từ và bố cục của bài viết hoặc tác phẩm nên hướng đến những độc giả này để họ có thể liễu giải và chấp nhận. Các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo nên mang chủ đề rõ ràng, được chế tác theo phương thức truyền thống, truyền tải nội dung một cách chân thực dễ hiểu.

Chủ đề của bài viết có thể đa dạng phong phú như nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, Chân – Thiện – Nhẫn, đã tịnh hóa tâm hồn của các học viên, đề cao cảnh giới của họ và đem lại lợi ích cho những người khác trong xã hội như thế nào. Ví như, dưới sự dẫn dắt của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên có thể kiềm chế được đủ loại dục vọng để không bị trượt dốc. Vì minh bạch về quan hệ nhân quả, họ có thể tuân theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp khi đối mặt với mâu thuẫn và khó khăn thông qua việc hướng nội và đề cao tâm tính. Theo cách đó, họ luôn cố gắng nghĩ cho người khác và bảo trì thái độ ngay thẳng tích cực. Các ví dụ khác bao gồm lợi ích sức khỏe có được thông qua học Pháp và luyện công. Ngoài ra, nhờ vào nỗ lực kiên trì bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội đã biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, trở nên ủng hộ hoặc thậm chí bước vào tu luyện.

Chúng tôi mong đợi nhận được các bài viết hoặc tác phẩm của tất cả học viên. Chúng tôi cũng hy vọng các học viên có thể giúp đỡ những người khác chuẩn bị bài viết, trong đó gồm cả những người còn chưa bước vào tu luyện. Bằng cách viết lại những câu chuyện có thật cảm động một cách chi tiết, chúng ta sẽ có thể chứng thực Pháp, giúp thêm nhiều người được hưởng lợi từ Chân – Thiện – Nhẫn. Đó chính là Phật quang phổ chiếu.

Những bài viết chọn lọc sẽ được đăng tải gần ngày Pháp Luân Đại Pháp. Các tác phẩm hay nhất còn lại sẽ được đăng trên trang web Minh Huệ trong những ngày sau đó.

Những tác giả ở hải ngoại nên ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, nơi sống, địa chỉ email và thể loại tác phẩm. Những tác giả ở Trung Quốc Đại Lục, xin vui lòng cung cấp bí danh, giới tính, tuổi, nghề nghiệp và địa chỉ hòm thư Minh Huệ.

Xin hãy gửi tác phẩm của quý vị đến article@minghui.org và ghi rõ “Bài viết kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2017 / 2017 World Falun Dafa Day Submission” trong tiêu đề thư.

Hạn chót gửi bài viết: ngày 13 tháng 4 năm 2017.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 27 tháng 2 năm 2016


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/27/343504.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/28/162337.html

Đăng ngày 28-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share