[MINH HUỆ 2-8-2017] Có một số người chế tạo ra cái gọi là điện thoại “chống nghe trộm”, lấy danh nghĩa của Sư phụ và một vài điều phối viên chính, làm thành một hạng mục quan trọng và đi quảng bá rầm rộ cho các học viên ở Trung Quốc Đại Lục và hải ngoại. Đệ tử Đại Pháp tại một số khu vực bị ảnh hưởng, đã lần lượt tìm đến Minh Huệ Net để hỏi ý kiến và xin xác nhận, họ cũng cho rằng trong tình huống hiện nay khi cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn tại Đại Lục, sự việc này sẽ tạo ra rối loạn và tổn thất về mặt tài chính cho các đệ tử trong và ngoài nước, về phương diện an toàn và tu luyện cũng dễ gây ra tổn thất nghiêm trọng. Đồng thời, những người liên quan đến sự việc này còn tìm cách gây ảnh hưởng đến Minh Huệ Net. Trong tình huống rối loạn này, Ban Biên tập Minh Huệ đã thay mặt mọi người hỏi ý kiến Sư phụ. Sư phụ đã yêu cầu chúng tôi nói với các đệ tử Đại Pháp: Thứ nhất, điều Sư phụ muốn không phải là loại điện thoại này; thứ hai, không cho phép quảng bá chúng trong các học viên (đệ tử Đại Pháp).

Tại đây chúng tôi công khai phúc đáp cho các đồng tu đã bị ảnh hưởng. Chúng ta hãy cùng bước đi cho tốt và vững vàng trên con đường tu luyện Chính Pháp cuối cùng.

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 2 tháng 8 năm 2017


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/2/351990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/2/164887.html

Đăng ngày 12-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share