[MINH HUỆ 3-8-2017] Pháp hội Đại Lục trên Minh Huệ Net mỗi năm một lần lại sắp đến. Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho đệ tử tại Trung Quốc Đại Lục do Ban Biên tập Minh Huệ tổ chức, chính thức nhận bài chia sẻ từ hôm nay.

Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017]”, Sư phụ dạy các đệ tử:

“Trước hết tu chính mình cho tốt thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị, cho nên trong toàn thể quá trình cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp thì không được lơ là tu luyện chính mình, do đó trong tu luyện [thì] nhất định phải thật thiết thực, đó là bảo chứng cơ bản nhất [khi] làm người tu luyện.”

Trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, làm thế nào để tranh thủ tốt thời gian tu bản thân mình, vững vàng làm tốt ba việc, thực hiện tốt sứ mệnh và thệ ước của bản thân khi tới thế gian, đây là vấn đề mà mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều phải coi trọng. Nhất là trong hoàn cảnh xã hội của Trung Quốc Đại Lục, việc tà ác bức hại vẫn đang tiếp tục, đạo đức xã hội đang trượt xuống, rất nhiều con người thế gian vẫn chưa được cứu, đệ tử Đại Pháp làm thế nào để trong hoàn cảnh hiểm ác hướng nội tu đề cao tâm tính, buông bỏ các loại quan niệm con người, tâm sợ hãi, các chấp trước danh lợi tình của thế gian, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Điều này đáng để chúng ta giao lưu, tìm ra thiếu sót, đề cao nhanh nhất trong khi học Pháp tu tâm làm ba việc.

Hy vọng có nhiều đồng tu ở Đại Lục trân quý cơ duyên Pháp hội Minh Huệ hơn, viết ra những trải nghiệm thực tế của mình trong việc tu luyện Chính Pháp, quá trình đề cao và chứng ngộ Pháp lý, mọi người chúng ta tỉ học tỉ tu, cộng đồng tinh tấn, để cho mỗi lần Pháp Hội của chúng ta đều khởi được tác dụng trợ giúp nhiều đồng tu hơn hình thành thói quen dĩ Pháp vi Sư hướng nội tìm, trong bất kỳ mâu thuẫn nào đều có thể chiểu theo Pháp để tìm ra sự thiếu sót của mình, đề cao tâm tính, chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể chứng thực Pháp tốt hơn, khởi tác dụng trợ Sư cứu người.

Để cho độc giả có thể đón đọc thuận tiện, xin tránh việc viết quá chu toàn đầy đủ trong bài chia sẻ, tránh những lời mở đầu hoặc lời nói suông không có nội dung thực tế, tránh việc lợi dụng bài viết của Minh Huệ để chứng thực bản thân. Đề mục của bài chia sẻ xin hãy cố gắng phản ánh ý nghĩa chính của bài viết một cách hết sức cụ thể và trực tiếp. Những bài chia sẻ khá dài thì xin hãy xem xét chia thêm thành nhiều đề mục nhỏ hơn. Bài chia sẻ trên Pháp hội Minh Huệ mặc dù là giao lưu với các đồng tu tu Đại Pháp, nhưng các độc giả người thường cũng có thể đọc, do vậy khi viết bài giao lưu xin hãy xem xét tới phương diện hiệu quả giảng chân tướng trong xã hội.

Rất trông đợi sự tham gia nhiệt thành của các đồng tu, mong được đón nhận các câu chuyện tu luyện thuần chính và tâm đắc thể hội về đề cao trong Pháp, tâm cứu người một cách hết sức thiết thực của các đồng tu ở Đại Lục.

Phương thức gửi bài và những việc cần chú ý:

  1. Thời gian nhận bài: Từ ngày 3 tháng 8 năm 2017 đến 15 tháng 9 năm 2017.
  2. Chỉ nhận các bài của các đệ tử Đại Pháp đang sống ở Trung Quốc Đại Lục.
  3. Khi viết, chỉnh lý và truyền tải bài chia sẻ, mong các đồng tu đối đãi vấn đề an toàn một cách lý trí.
  4. Xin dùng hòm thư của riêng Minh Huệ để gửi bài chia sẻ, và ghi rõ địa điểm cư ngụ.
  5. Trong tiêu đề của bài chia sẻ xin ghi rõ: “Bài chia sẻ Pháp hội”, để tiện cho người biên tập có thể phân loại nhanh chóng và chính xác, do số lượng thư gửi về rất nhiều.
  6. Khi gửi bài xin gửi tới hòm thư chuyên dụng cho Pháp Hội: fahui@minghui.org

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 3 tháng 8 năm 2017


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/3/351978.html

Đăng ngày 18-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share