Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 4-1-2018] Những bức ảnh dưới đây được chụp vào sáng ngày 31 tháng 12 năm 2017. Bà Ngô đến một công viên ở phía Bắc New Jersey để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công khi nhiệt độ ngoài trời là -10 độ C.

Bà Ngô tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Bà sinh tháng 3 năm 1919, có nghĩa là theo cách tính tuổi truyền thống của Trung Quốc, bà đã 99 tuổi.

ad5d2f1ffb427d8ff50bbd0e220ec21e.jpg

Bà Ngô và một đồng tu đang luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công, Pháp Luân Trang Pháp, vào một ngày mùa đông lạnh giá tại một công viên ở New Jersey

ec253b0534f1d0b3007d02d405a805ec.jpg

Bà Ngô đang luyện bài công pháp thứ ba

77594c9c982d19aa6c53d2c67cae6dfe.jpg

e882df583d08f4d941b14badc780fa0d.jpg

Bài công pháp thứ tư

266e5939d484dcee08fbcc0a82c38356.jpg

Bài công pháp thứ năm, tĩnh công thiền định


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/4/359242.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/8/167517.html

Đăng ngày 16-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share