[Minh Huệ] Thời gian gần đây tại một số địa phương như Bắc Kinh đã xuất hiện một loạt các hiện tượng phá hoại thanh danh của Đại Pháp. Hầu hết nảy sinh từ bộ phận học viên đã bị “tẩy não” ở các trại cưỡng bức lao động. Họ làm những việc mê hoặc lòng người, gây hỗn loạn nơi xã hội. Ví dụ: Có kẻ lan truyền cái gọi là “Bài giảng thứ mười”, lừa đảo những ai còn tâm truy cầu quá mạnh và không hiểu rõ cần phải học Pháp thế nào trong một thời gian dài. Có kẻ lập mạng lưới kinh doanh, dụ dỗ một số ai tuy đã học Đại Pháp nhưng chưa bỏ tâm cầu lợi từ đó rời xa Đại Pháp. Có kẻ thậm chí còn mượn danh nghĩa tu luyện để tiến hành cái gọi là “nam nữ song tu”, dẫn dụ ai còn chưa vứt bỏ chấp trước vào sắc dục đi lộn sang đường tà, rồi biến họ thành công cụ cho tà ác lợi dụng để phỉ báng vu khống Đại Pháp. Trương Phụng Hà (Zhang Fengxia, nữ, 37 tuổi), người đã từ Hà Bắc đi đến Bắc Kinh năm 2003 là một trường hợp như vậy. Cô Trương này tự xưng là “Bồ Tát XX”. Bằng các thủ đoạn như nói rằng người này người kia là từ tầng cao đến, rằng người này người kia vốn là nhân vật này nọ trong lịch sử, cô Trương đã lôi kéo được một số người, sau đó tà ác xúi dục khiến một số người u mê theo đó tiến hành dâm loạn tập thể.

Tại đây chúng tôi nói rõ rằng, những hiện tượng đặc thù ấy, đều là do phòng “610” và đặc vụ an ninh Trung Quốc đứng đằng sau thao túng cố tình làm ra như vậy. Nhất là những thứ đồ núp danh là “nam nữ song tu”, đã được chứng thực rằng chính là do đặc vụ trực tiếp xúi dục, lừa đảo và tuyên truyền. Đặc vụ an ninh còn cài bẫy, rồi xúi mấy học viên trước đã từng học Pháp Luân Công viết ra một cuốn sách mang tên “Sách nhỏ về tâm đắc thể hội”, sau đó cảnh sát bèn lấy mấy thứ ấy làm bằng cớ luận tội để bắt giữ thêm nữa các đệ tử Pháp Luân Công.

Chúng tôi tại đây nghiêm túc chỉ rõ rằng, “nam nữ song tu” là một phương pháp tu luyện của Mật tông Tây tạng, hoàn toàn không liên quan gì đến phương pháp tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp, vả lại nó cũng không hề giống như những gì đặc vụ an ninh Trung Quốc mô tả. Cuốn “Chuyển Pháp Luân” — cuốn sách chỉ đạo tu luyện một cách có hệ thống của Pháp Luân Đại Pháp — đã viết rất rõ: “Môn pháp Pháp Luân Đại Pháp chúng ta không hề có nam nữ song tu, và cũng không giảng về nó”. Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều tự giác tuân theo yêu cầu trong “Chuyển Pháp Luân” khi hành xử, đương nhiên không thể vì bất kể lý do gì lại phá hoại pháp môn mà họ đang tu như thế.

Còn về những kẻ bại hoại thuận theo sự thao túng của đặc vụ an ninh Trung Quốc để tiến hành dâm loạn phá hoại luân lý, chúng đã bị biến thành công cụ và con dê tế thần của tà ác. Nếu họ vẫn còn một chút tự trọng thì họ phải lập tức đình chỉ ngay tội ác đó.

Đồng thời, chúng ta là những đệ tử Đại Pháp chân tu, vào thời kỳ đặc biệt này, khi đối mặt trước các loại phá hoại cố ý của đặc vụ an ninh Trung Quốc, thì dù đó được núp dưới hình thức nào đi nữa, thì chúng ta đều không thể xem thường. Chúng ta cần lấy ngay cơ hội đó để vạch trần tà ác, giảng rõ sự thật. Ví dụ, có thể có học viên nghĩ rằng: “Những thứ đồ quá tà vạy như thế, đệ tử Đại Pháp nào cũng biết ngay đó là giả rồi, chẳng ai thèm tin”, và từ đó không chú ý đúng mức. Cánh cửa tu luyện Đại Pháp mở rộng cho toàn thể con người trên thế gian. Ai là người chân tu? Ai đang gây rối loạn? Việc ấy Sư phụ thấy rõ, chư Thần chư Phật thấy rất rõ, và những người chân tu cũng thấy rõ. Nhưng con người thế gian có thể không phân biệt được rõ, nhất là những ai đã chịu độc hại của tuyên truyền vu khống do vè đảng Giang Trạch Dân bày đặt ra. Họ có thể không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, vì họ chưa từng đọc các tài liệu kinh sách của Đại Pháp, và không biết được rằng chỉ ai tự giác chiểu theo “Chân Thiện Nhẫn” trong các hành vi lời nói thì mới đúng là đệ tử Đại Pháp. Do vậy, các đệ tử chân tu Đại Pháp chúng ta cũng cần chú ý để vạch trần kịp thời và có lô-gíc những thủ đoạn và mưu đồ của đặc vụ an ninh Trung Quốc. Có như vậy mới phát huy tác dụng tốt việc giảng rõ sự thật và cứu độ thế nhân.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/13/79323.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/26/50691.html.

Dịch và đăng ngày 10-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share