[Minh Huệ] Một số nơi tại Trung Quốc đại lục, có xuất hiện các bảng biểu với tiêu đề “sự thực bức hại học viên Pháp Luân Công”, nói rằng mỗi người cần điền vào đó. Có các mục: tên, giới tính, tuổi, học vị, nghề nghiệp, địa chỉ, và lịch trình bị bức hại. Lại nói rằng đây là do bên trên yêu cầu, cần điền đầy đủ vào rồi gởi lên trên, qua từng tầng từng cấp đệ trình rồi chuyển đến tận “cấp tối thượng”. Khi những lời kia lưu truyền trong các học viên, thì một số học viên đã nhận ra rằng điều ấy không phù hợp với Pháp lý của Đại Pháp. Các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh đều là xuất phát tự nội tâm. Đại Pháp quy định rõ là không dùng hình thức tổ chức phân cấp của người thường; không lập danh sách học viên. Phương thức thu thập thông tin về sự thực bức hại như vậy, dùng Pháp lý mà nhận định, thì quả là có sai sót rất lớn. Ngoài ra trong quá trình chuyển tíếp, qua các khâu trung gian, sẽ lộ ra những kẽ hở về vấn đề an toàn; dễ bị tà ác lợi dụng những chỗ sơ hở ấy, gây nên tổn thất cho các đệ tử Đại Pháp.

Sự hiện diện của các đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp tuyệt nhiên không phải chỉ có ý nghĩa là thông qua tu luyện để đạt đến giải thoát cá nhân, mà còn là ở ngay trong thời kỳ Chính Pháp này mà cứu độ thế nhân và chúng sinh. Tuy nhiên vạch trần sự thật về sự bức hại của tà ác đều là hành vi tự giác tự nguyện của các đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi đề nghị thiết lập một kênh truyền tin đơn nhất đến www.minghui.org và thực hiện theo một phương thức an toàn. Trong Đại Pháp không tồn tại bất kể danh sách học viên nào. Đối với tình huống có lập mẫu biểu ghi danh như thế này, thì các đệ tử Đại Pháp cần trực tiếp chỉ ra cho các bạn đồng tu nào lưu chuyển danh sách ấy rằng như thế là không phù hợp với Pháp, với thiện ý có trách nhiệm với bản thân, với các học viên khác, đối với Pháp sao cho cùng thăng tiến đề cao. Trong Chính Pháp này, các phương pháp nào bị tạp lẫn với tâm chấp trước vào hành động, tâm hoan hỷ thái quá, tâm hiển thị phô trương, cũng như nhiều tâm người thường khác đều rất nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhân đây cũng nhắc nhở mọi người rằng, trong quá trình thường xuyên học Pháp, hãy nhắc nhở giúp nhau và tự tu chỉnh bản thân, sao cho có thể đạt được kết quả tu luyện viên mãn đồng thời cứu độ thế nhân và chúng sinh càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra gần đây trong quá trình giảng rõ chân tướng của các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại, cũng đã liên tục xuất hiện vấn đề ghi danh. Các đệ tử Đại Pháp giảng rõ chân tướng là để con người thế giới được đắc độ, để phá trừ bức hại mà tà ác gây ra cho Đại Pháp và các đệ tử Đại pháp, để giảm thiểu tổn thất. Chúng ta không truy cầu bất kể điều gì tại thế gian này. Như vậy, trong việc thâu thập chữ ký, hay trong bất kể phương thức giảng rõ chân tướng nào khác, thì chúng ta cũng không nên chạy theo sự an nhàn thuận tiện, chạy theo số lượng thành tích; mà cần phải lấy việc đưa thông tin minh tỏ sự thật đến đông đảo quần chúng nhân dân, cứu độ thế nhân làm căn bản; đồng thời cũng cần cố gắng hết sức để nhìn nhận vấn đề trên cơ sở Pháp lý và toàn cuộc tình hình. Chúng ta nên vận dụng đến trí tuệ tập thể và phối hợp với nhau để tránh những thiếu sót cá nhân, thanh trừ những can nhiễu do tâm chấp trước của người thường đưa đến, và đừng để cho tà ác có thể dễ dàng bức hại chúng ta.

28-4-2003

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/28/35020.html;
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/28/49329.html.

Dịch và đăng ngày 30-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share