[Minh Huệ] Gần đây tại một số nơi tại Trung Quốc như thành phố Gia Mộc Tư (Jiamusi), có một số đệ tử nhận được những tờ thông báo thu gom tiền từ các đệ tử Đại Pháp; người truyền bá nói rằng sẽ để mọi người gửi tiền vào một tài khoản được chỉ định, rồi gửi đến Mỹ cấp cho Sư phụ như thế như thế. Một số học viên cá biệt học Pháp chưa sâu đã bị lừa. Như vậy, xin làm rõ như sau: đây là hành vi nghiêm trọng phá hoại Đại Pháp; Sư phụ chưa từng bao giờ, và sẽ không bao giờ đòi hỏi các đệ tử Đại Pháp dẫu chỉ một xu; bất kể hành vi thu gom tiền trong các đệ tử Đại Pháp như thế nào đều phải bị nghiêm khắc cấm chỉ. Hễ ai lấy danh nghĩa đệ tử Đại Pháp hoặc Đại Pháp học hội mà đề xướng hoặc trợ giúp việc thu gom tiền, thì người đó chính là thay ma phá hoại Đại Pháp và can nhiễu đến đệ tử Đại Pháp.

Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, đặc biệt là đông đảo các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục, đều đang tận tâm tận tực chắt chiu từng xu để giảng thanh chân tướng và cứu độ thế nhân; rất nhiều đệ tử đang còn đối mặt với bức hại, điều kiện sinh hoạt cơ bản rất khó khăn nhưng vẫn chi tiêu dè sẻn, để gắng sức cứu độ thế nhân. Học viên chi tiêu tiền tài như thế nào là việc của bản thân, là chọn lựa của cá nhân, một số học viên cá biệt quen biết nhau hợp tác với nhau như thế nào cũng là lựa chọn của cá nhân đương sự; tuy nhiên vào bất kể khi nào tại bất kể địa phương nào thì cũng tuyệt đối không cho phép thu gom tiền trong các đệ tử Đại Pháp.

Ngoài ra, Đại Pháp khẳng định rằng các tập thể người tu luyện đều phải quản lý lơi lỏng, không ghi tên, không lập danh sách. Mỗi đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều phải tự hành xử cho thật đúng đắn, đừng để ma lợi dụng, nghiêm túc chặn đứng bất kể tổn thất nào vì việc này mà có thể gây ra cho bản thân mình, cho học viên khác hoặc cho Chính Pháp.

Nguyên tắc của Đại Pháp như kim cương bất biến, mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp đều cần tuân theo và duy trì bảo hộ.

Hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp đều kiên trì học Pháp, học Pháp cho thật tốt; trên cơ sở kiên trì và duy hộ Đại Pháp một cách tự giác, hãy thực hiện cho thật tốt những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm trong thời kỳ Chính Pháp.

8-4-2003

* * * * *

Bản gốc tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/8/47979.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/9/34331.html.

Dịch và đăng từ tiếng Hán ngày 10-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share