Bài của Thanh Sơn, bình luận viên đặc biệt của Minh Huệ

[Minh Huệ] Hỡi toàn thể nam hay nữ, phụ lão hay ấu nhi, hỡi tất cả nhân loại không kể màu da hay chủng tộc, hỡi những trái tim trung chính, tất cả hãy đem hết nghị lực của mình để phá tan bọn tà ác.

Luật của trời đất rất rõ ràng, và công lý đó được thông hiểu khắp mọi nơi. Lưới công lý đang xiết chặt: Hãy đưa Giang Trạch Dân ra trước Công lý!

Trước toà án của đạo đức, trước toà án của lương tâm nhân loại, và trước toà án của luật pháp, toàn thể những người còn lương tâm trên toàn thế giới đang đoàn kết chặt chẻ một lòng, trước toàn thể nhân loại, để đưa Giang Trạch Dân ra trước Công lý!

Trong bốn năm qua, Giang Trạch Dân đã đồng loạt tổ chức, thực hiện chiến dịch khủng bố hơn trăm triệu đệ tử Pháp Luân Công, một chiến dịch chống phá, đàn áp Chân-Thiện-Nhẫn. Chiến dịch khủng bố này đã lan tràn tới hơn 60 quốc gia khác và gây tang thương, đổ nát hơn hàng trăm ngàn người vô tội. Quan trọng hơn nữa, chính sách khủng bố của Giang Trạch Dân đã không chỉ dừng lại ở đàn áp Pháp Luân Công. Qua chiến dịch khủng bố và bôi nhọ Pháp Luân Công, trên thực tế Giang đã lừa bịp và độc hại toàn thể nhân loại trên thế giới; y đã gây tang tóc cho những người đang cố gắng đạt đến tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, và đàn áp những ai còn có lương tâm con người—những thiệt hại đã gây ra cho xã hội loài người không còn thể kể hết.

Những đệ tử Pháp Luân Công ở ngoài Trung quốc mới đây đã đệ đơn kiện, đưa Giang Trạch Dân ra toà với những tội trạng của y chống lại nhân loại. Tuy nhiên, toà án để xử Giang Trạch Dân không chỉ giới hạn trong luật pháp của quốc gia đó, bởi vì luật tại toà án chỉ là một trong những luật lệ đã ban hành trong quốc gia đó. Còn có hai lực lượng uy nghi hơn, hùng mạnh hơn, dựa trên sự trung chánh của xã hội loài người: đó là lương tâm và đạo đức. Toà án của Lương tâm và Toà án của Ðạo đức còn oai hùng hơn và căn bản hơn, theo đúng nhân bản để đưa bọn tà ác ra trước công lý.

Xử án Giang Trạch Dân cần là một cuộc xử án mang tính tập thể nhắm vào tà ác do những con người thuộc về lẽ phải ủng hộ lươg tri của con người. Bởi vì chính sách khủng bố thực hiện bởi Giang Trạch Dân là đã gây tổn thương trầm trọng cho nền đạo đức của nhân loại, lương tâm, nhân quyền và chính mạng sống của nhân loại nữa, công lý phải được hoàn toàn hồi phục và phân giải trong những phiên toà tại Toà án củ Ðạo đức, và Toà án của Luật pháp.

Tất cả chúng ta, hãy cùng nhau vạch trần những tội ác của tà ác cho thế giới biết y là cái gì. Chúng ta hãy kêu gọi tất cả những phương tiện truyền thông, truyền hình, thông tin, và dư luận trên toàn thế giới, dùng tất cả những vai trò đặc biệt của họ trong xã hội, để đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý với một lòng trung chính và lương tâm thật sự của họ.

  • Xử Giang Trạch Dân trước thế giới: Vì tham quyền cố vị và lòng tranh thủ về chính trị, Giang đặt những thứ đó lên trên tất cả, ngay cả mạng sống của con người. Y lừa dối thế giới qua những lời láo khoét và bóp chặt những phương tiện thông tin như vụ bệnh SARS lan tràn tại Trung quốc, mà bệnh SARS đã truyền nhiễm ra nhiều người tại nhiều quốc gia khác, gây nên những thiệt hại trầm trọng về mạng sống con người và những thiệt hại về kinh tế khác tại Trung quốc cũng như nhiều quốc gia khác.
  • Xử Giang Trạch Dân trước thế giới: Vì lòng ích kỷ, ganh tỵ, và điên cuồng, Giang thực hiện một cuộc tấn công bỉ ổi, vô lý và bôi nhọ Pháp Luân Công, một học thuyết phổ biến dựa trên căn bản Chân-Thiện-Nhẫn. Y ngăn cấm con người không được học tập, tu luyện những căn bản đạo đức cao hơn, y nguyền rủa luật trời đất và giết hại người vô tội. Y chia rẽ gây thù hận giững những những con người lương thiện và đẩy Trung quốc vào vực thẳm, khủng bố hàng trăm ngàn người vô tội.
  • Xử Giang Trạch Dân trước thế giới: Y đặt lòng tham muốn và ý đồ của cá nhân y lên trên luật pháp quốc gia, Giang dùng tất cả nhân lực, tài lực của Trung quốc, và tất cả quyền hạn của y để thực hiện chính sách khủng bố toàn diện và diệt chủng đối với các đệ tử Pháp Luân Công: “Bôi nhọ Danh tánh của họ, Ðánh cho họ vỡ nợ và tận diệt mạng sống của họ”. Ðiều này đã ảnh hưởng đến hàng triệu những người đệ tử Pháp Luân Công vô tội bị bắt giam trái phép tại các trại cưỡng bức lao động, các trại giam, trại tù, và trong các bệnh viện tâm thần nơi mà họ phải gánh chịu những cực hình, tra tấn dã man gây bao nhiêu thương tích và ngay cả mạng sống của họ. Những gia đình hạnh phúc, nay phải chia lìa, hàng triệu gia đình, thân hữu, và đồng nghiệp của những đệ tử Pháp Luân Công, và ngay cả các đơn vị làm việc của họ cũng bị va lây vì chính sách khủng bố này. Ngoài ra, toàn thể nhân dân Trung quốc cũng bị tẩy não bởi những lời lừa dối và những tuyên truyền dối trá gây thù ghét Pháp Luân Công do Giang chủ trương.
  • Xử Giang Trạch Dân trước thế giới: Dùng láo khoét và bịa đặt, và thừa thắng thế tại vụ Thảm sát Thiên an môn vào ngày 4 tháng Sáu năm 1989, Giang giật được địa vị lãnh tụ nước. Thay vì làm việc vì dân và cho dân, y phát động chính sách khủng bố chống Pháp Luân Công—một học thuyết có tính chất tâm linh, ôn hòa mà đã mang đến lợi ích cho vô số dân chúng. Hoàn toàn chà đạp lên luật pháp và Hiếp pháp, Giang ra lệnh bắt bớ và bỏ tù những đệ tử Pháp Luân Công trước, rồi ngụy tạo trước Quốc hội và hệ thống tư pháp để ra luật cấm đoán tu luyện Pháp Luân Công. Chà đạp quyền tự do nhân bản và sự qúy trọng mạng sống con người, y ra lệnh tra tấn và bỏ tù vô số đệ tử vô tội mà không bao giờ có xét xử. Với chính sách độc tài và đám bè phái bên trong, y đã biến một chính phủ mà lẽ ra phải phục vụ nhân dân thành một bộ máy để khủng bố nhân dân.
  • Xử Giang Trạch Dân trước thế giới: Vì mục đích để thực hiện chính sách khủng bố, Giang thành lập “Phòng 610”, một cơ quan khủng bố chuyên nghiệp mà mục tiêu là Pháp Luân Công, có quyền hành hơn Hiếp pháp và Luật pháp, hơn tất cả các cơ quan trong nước. Xử dụng áp lực từ mọi phía như tài chánh, chính trị, nghề nghiệp và tất cả mọi khía cạnh của đời sống hằng ngày, Giang bắt buộc vô số người trong nước (nhân viên chính phủ, nhân viên phục vụ, dân chúng) đi ngược lại chính lương tâm mình và ủng hộ y trong chính sách khủng bố chống lại những đệ tử ôn hòa và từ bi của Pháp Luân Công. Những người như trên, từ trong mọi hệ tầng của xã hội, cũng là nạn nhân của sự điên rồ của Giang, vì vai trò của họ trong chính sách khủng bố đã để lại cho họ một vết thương không bao giờ lành trong lương tâm và ngay trong đời sống của họ.
  • Xử Giang Trạch Dân trước thế giới: Ðặt quyền lợi cá nhân của mình lên trên quyền lợi của quốc gia và nhân dân, Giang dùng hàng trăm triệu nhân dân tệ mua máy bay riêng loại xa xỉ và xây dựng lại nhà của tổ tiên của y. Y dùng quyền hành của mình để đưa con trai của y vào chức vụ phó viện trưởng Hàn Lâm Viện Khoa học Trung quốc, và ăn hối lộ, đút lót rất nhiều tiền tài trong ngành viễn thông qua những bản hợp đồng với những công ty trong ngành này. Là một tên độc tài của Trung quốc, y dùng một phần tư tài nguyên quốc gia nhằm cho mục đích khủng bố Pháp Luân Công. Ví dụ như, một số tiền rất lớn để dùng cho việc thành lập và quản lý những “Phòng 610”, trại giam và các lớp tẩy não trên khắp Trung quốc, sử dụng các phương tiện truyền thông phát ra những làn sóng tuyên truyền không bao giờ dứt, huy động một lực lượng quân sự lớn, công an, và hệ thống nhà giam, và sử dụng triệt để hệ thống tư pháp, ngoại giao, văn hoá, kỹ thuật, và tất cả các phương tiện giáo dục để theo dõi, bắt bớ và đàn áp đệ tử Pháp Luân Công trên toàn Trung quốc và quấy nhiễu những đệ tử khác tại hải ngoại. Tất cả những chi phí này được trả bằng tiền thuế chắt chiu của công chúng, tiền nước ngoài giúp đỡ để mở mang kinh tế, cũng như tiền bạc phạt vạ từ các đệ tử Pháp Luân Công và những thành viên trong gia đình của họ, tất cả được dùng để đàn áp, khủng bố nhân dân vô tội và phá hủy lòng thành tín của họ với Chân-Thiện-Nhẫn. Ðiều này không những đã gây ra những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống hằng ngày của mọi người dân Trung quốc và làm nguy hại trầm trọng đến sự phát triển về kinh tế, mà còn kéo theo những quốc gia ngoại quốc và các nhà đầu tư lớn vào cuộc khủng bố vô lương tâm và đẫm máu này.
  • Xử Giang Trạch Dân trước thế giới: Vì muốn kéo dài chính sách khủng bố, Giang tung ra chính sách tuyên truyền lừa mị và làm chia rẽ, ghét…trên toàn thế giới qua các toà Ðại sứ hay Lãnh sự quán của Trung quốc nhằm kích thích mọi người nên tránh xa và ngay cả ghét Pháp Luân Công, một học thuyết dựa trên căn bản Chân-Thiện-Nhẫn. Y dùng các phương tiện ngoại giao, chính trị, và kinh tế như là để cứu vãn tình huống, để ngăn cấm không cho Pháp Luân Công phổ biến trên thế giới, cũng như cắt đứt những sự ủng hộ Pháp Luân Công từ các cấp chính phủ, dư luận thế giới, các cơ quan, đoàn thể và từ những cá nhân. Y, thậm chí, còn dùng gián điệp và nhân viên ngoại giao để quấy nhiễu những hoạt động của Pháp Luân Công ở hải ngoại, và dùng lời nói và hành động để hành hung các đệ tử Pháp Luân Công khác. Chính sách khủng bố của Giang lan tràn đến các quốc gia dân chủ khác trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng đạo đức của thế giới tự do.
  • Xử Giang Trạch Dân trước thế giới: Ðể trốn tránh tội ác khỏi bị vạch trần bởi cộng đồng thế giới cho hành động bỉ ổi của mình, Giang đã không ngần ngại hy sinh những quyền lợi cao cả, và quyền nhân bản của nhân dân Trung quốc để đánh đổi cho sự im lặng của các quốc gia khác về chính sách khủng bố này. Xử dụng những xảo thuật như áp lực ngoại giao, quyền lợi về chính trị, mậu dịch, nhượng bộ về kinh tế, cấp bổng về tài chánh, và ngay cả nhượng bộ về đất đai để đổi lấy sự làm thinh của các chính phủ và tổ chức; ngay cả việc mua chuộc sự ủng hộ trực tiếp để kéo dài chính sách khủng bố của y từ các cấp chính quyền và tổ chức; Giang đã để lại một vết nhơ trong cộng đồng thế giới và lương tâm của loài người.

Áp dụng chính sách bắt bớ và tra tấn các đệ tử vô tội Pháp Luân Công, áp dụng chính sách tuyên truyền bôi nhọ và gây ghét và chia rẽ để chống Pháp Luân Công và những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, áp dụng chính sách hăm doạ và dụ dỗ với các chính phủ và tổ chức trên toàn thế giới, chính sách khủng bố đê hèn, bần tiện này được dựng nên và trực tiếp chỉ đạo bởi Giang Trạch Dân không những đã làm tiêu hủy sự sống và hạnh phúc của hàng trăn triệu người trên toàn thế giới và đã dẫn dắt những người vô tội khác thi hành những tội trạng đi ngược lại với lương tâm của chính họ, mà còn làm hư hại đến những giá trị căn bản, lương tâm và ý thức về công lý trong xã hội của chúng ta, và cuối cùng đã làm cho mỗi người trên toàn thế giới là một nạn nhân của chính sách khủng bố dã man của y. Mỗi một người, mỗi một cơ quan, và mỗi một chính phủ trên thế giới cần phải biết những lừa mị, những thảm cảnh mà Giang đã làm cho họ qua chính sách khủng bố này. Bất cứ ai cũng có quyền đem Giang ra trước công lý trong toà án của lương tâm, của đạo đức và cuả luật pháp của con người!

Khi Giang được tuyên án về tội trạng của y trước toà án luật pháp khắp mọi nơi trên toàn thế giới, toà án của lòng người và lương tâm, và toà án của đạo đức và công lý, bọn tà ác cũng đang được quét sạch trên mọi nơi và mọi tấm lòng của con người.

Khi bọn tà ác đang được quét sạch hoàn toàn, thì hiển hiện sẽ là một tinh thần thân ái, từ bi và công lý sẽ hoàn toàn hồi phục. Tất cả những thiện nhân khắp mọi nơi trên thế giới sẽ được hưởng những điều rất tốt đẹp từ phiên toà công khai vĩ đại này để mang lại công lý và trung chánh cho tất cả mọi người.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/5/8/49908.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/5/9/35467.html.

Dịch và đăng ngày 28-5-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share