[Minh Huệ] Mỗi khi có một đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết tại trại cưỡng bức lao động cải tạo, lớp học tẩy não, … ở Trung quốc, thì những đệ tử Đại Pháp khác trong chúng ta cần kịp thời vạch trần những kẻ ác đã trực tiếp chủ mưu, chỉ huy việc bức hại cũng như trực tiếp tham dự vào bức hại; sao lục những thông tin cá nhân về danh tính, giới tính, tuổi tác, chức vụ cũng như đơn vị công tác của những ác nhân đã phạm tội ấy ra công bố cho thế giới.

Mỗi khi xuất hiện tình huống có đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết, thì chúng ta khi giảng thanh chân tướng đều cần làm như vậy; ngoài ra mỗi lần đều cần thực hiện liên tục trong một đoạn thời gian; đồng tâm hiệp lực, tận dụng qua các phương thức khác nhau sao cho toàn phạm vi Trung Quốc đều biết đến, sao cho xã hội quốc tế cũng biết đến; cụ thể là về những kẻ ác đi theo tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân bức hại các đệ tử Đại Pháp, trực tiếp gây nên nợ máu này.

Ngày 29 tháng Ba, 2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/3/29/47392.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/3/30/33972.html.

Dịch và đăng ngày 1-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share