Sau cái chết của ông Lưu Thành Quân (Liu Chengjun) vào ngày 26-12-2003, học viên Pháp Luân Đại Pháp các nơi đã đến các lãnh sự và toà đại sứ Trung Quốc ở các nước để thỉnh nguyện đòi công lý, mặc niệm trước cái chết của ông, hoặc tổ chức họp báo về sự kiện vô nhân đạo này. Các bích chương viết: “Chấp dứt đàn áp Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”, … Dưới đây là một số hình ảnh vào ngày 29-12-2003.

New YorkNew York
Hơn 100 học viên đến thỉnh nguyện và mặc niệm trước toà lãnh sự Trung Quốc tại Manhattan, New York, Hoa Kỳ.

Washington DCWashington DCWashington DCWashington DCWashington DC
Các học viên cũng đến trước đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC, Hoa Kỳ, để tổ chức họp báo và mặc niệm. Có cả các học viên trường Minh Huệ đến ủng hộ.

Toronto
Các học viên cũng đến trước toà lãnh sự Trung Quốc tại Toronto, Canada để mặc niệm và thỉnh nguyện trong trời mưa.

ChicagoChicagoChicago
Hình ảnh các học viên đến thỉnh nguyện và mặc niệm trước toà lãnh sự tại Chicago, Hoa Kỳ.

1-1-2004

* * * * *

Tham chiếu: http://en.minghui.org/html/articles/2003/12/30/43641.html;
http://en.minghui.org/html/articles/2003/12/30/43643.html;
http://en.minghui.org/html/articles/2003/12/30/43645.html;
http://en.minghui.org/html/articles/2003/12/30/43644.html.

Share