Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-6-2017] Từ tháng 5 năm 2017, hơn 40 học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát ở thành phố Thông Hóa tỉnh Cát Lâm sách nhiễu.

Các nhân viên ở đồn cảnh sát địa phương tới nhà của học viên và hỏi họ có còn tu luyện Pháp Luân Công hay biết cách sử dụng một số phần mềm máy tính hay không. Họ cũng cố chụp ảnh các học viên và yêu cầu họ cung cấp số điện thoại.

Ngày 17 tháng 5, nhân viên Lý Diễm Trung ở Sở Cảnh sát Long Thành đã tới nhà của học viên Lưu Hiểu Na. Ông ta nói cần chụp ảnh của cô Lưu. Mẹ của cô Lưu đã khóa cửa không cho ông ta vào và nhắc rằng ngay cả cảnh sát cũng phải tuân thủ pháp luật. Viên cảnh sát đã rời đi.

Ngày 18 tháng 5, nhân viên Tống Đức Thắng và một nhân viên trẻ tuổi khác ở Đồn Cảnh sát Lão Trạm đã tới nhà học viên Vu Quế Lan. Đầu tiên họ hỏi bà số điện thoại và sau đó họ ghi lại biển số xe ô tô của bà. Khi bà Vu nhắc lại tất cả sự ngược đãi mà bà đã phải chịu trong thời gian bị giam giữ trước đây cho họ nghe, họ trả lời, “Chúng tôi đã biết tất cả những điều đó.”

Ngày 7 tháng 6 các nhân viên ở Đồn Cảnh sát Hoàn Thông đã tới nhà học viên Trương Nhất Phàm. Họ bắt giữ bà Trương và đưa bà tới trại giam. Bà Trương là người đã cao tuổi, trại giam từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe. Cảnh sát ra lệnh cho bà Trương mặc đồng phục của trại giam và chụp ảnh bà trước khi cho bà về nhà. Họ cũng ghi lại số điện thoại của bà và cả số điện thoại của con bà.

Danh sách không đầy đủ về các học viên khác đã bị sách nhiễu bao gồm: bà Vu Quế Lan, bà Lưu Bảo Chân, bà Tống Thục Bình, ông Lưu Quốc Trương, bà Phong Bảo Vinh, bà Lưu Ngọc Hoa, bà Lưu Phượng Vinh, bà Lý Học Trân, bà Lý Ngọc Hương, Bà Trương Thục Trân, ông Tăng Hiến Xuân, ông Hầu Khánh Hoa, bà Lưu Thục Mai, bà Tôn Thục Trân, và bà Dương Quế Trân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/12/349501.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/21/164349.html

Đăng ngày 5-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share