Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 14-2-2017] Trại tạm giam Phủ Thuận, hay còn gọi là Trại tạm giam Nam Câu, nằm ở vùng Nam Câu, khu Vọng Hoa, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Trong suốt 17 năm qua, kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công khai màn, trại tạm giam này là nơi giam giữ và tra tấn phi pháp học viên Pháp Luân Công.

Đến cuối năm 2016, vẫn còn 30 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Phủ Thuận.

Hai mươi tư học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phủ Thuận: Từ Quế Vinh, Khương Thuận Ái, Lưu Phượng Quyên, Hồ Phượng Thu, Lý Diễm Vinh, Tần Tăng Vân, Trương Quế Bình, Lý Cương, Phan Phúc Đức, Lý Minh Vân, Lữ Khánh, Đông Duy Vinh, Bành Kiệt, Lưu Phượng Linh, Triệu Tĩnh, Hách Lập Trung, Lý Lệ Trân, Trương Văn Thanh, Mạnh Tú Nga, Lý Ngọc Hoàn, Khổng Phồn Giáo, Tôn Thục Hoa, Trần Diễm Vũ, và Bảo Văn Chương.

Bốn học viên ở huyện Thanh Nguyên: Trương Thủ Huệ, Kim Phượng Chi, Từ Bình, và Tôn Quốc Quân.

Hai học viên ở huyện Tân Tân: Lưu Chính Vinh, và Tôn Tĩnh.

Trong số các học viên đang bị giam giữ có bà Bành Kiệt và bà Lưu Phượng Linh ở thành phố Phủ Thuận đều gần 70 tuổi, và có tiền sử bệnh tim. Do bị tra tấn liên tiếp và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn trong trại tạm giam, nên năm 2016, bệnh tình của họ lại tái phát.

Học viên Lưu từng được đưa tới Bệnh viên Trung Y. Bà bị suy tim và tiểu đường nghiêm trọng. Bà bị cơn đau hành hạ đến nỗi không thể nằm xuống được. Tuy nhiên, trại tạm giam này vẫn không chịu thả bà ra.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/14/343078.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/20/162252.html

Đăng ngày 9-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share