Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-2-2017] Chín cư dân ở thành phố Đai Liên đã bị buộc tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” một tội danh mặc định thường được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 6 năm 1016, chín học viên trên bị bắt giữ sau khi đã bị cảnh sát theo dõi trong nhiều tháng. Ngày 21 tháng 11 năm 2016, họ đã bị kết tội và bị đưa ra xét xử trong môt phiên tòa kéo dài ba ngày từ ngày 17 đến 19 tháng Giêng năm 2017 .

Mỗi học viên chỉ được phép có ba người nhà được vào tham dự phiên tòa. Các luật sư đã biện hộ vô tội cho tất cả các học viên khi chỉ ra rằng luật pháp của Trung Quốc không nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội.

Công tố viên đã viện lẽ rằng các học viên đã vi phạm pháp luật khi sử dụng máy tính và máy in để làm các tài liệu quảng bá Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông ta lại không thể chỉ ra được các học viên đã vi phạm vào điều khoản nào của pháp luật. Các luật sư đã biện luận rằng thân chủ của họ không nên bị truy tố chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp công nhận. Hơn nữa, luật sư còn lập luận rằng sản xuất và phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công cũng không hề gây hại cho ai, nói gì đến việc phá hoại việc thực thi pháp luật.

Tên của các học viên đó là: Lưu Nhân Thu, Kim Tố Nguyệt, Vương Hồng Ngọc, Cốc Thụ Xuân, Vu Vĩnh Phú, Thịnh Kiệt, Vương Kim Vinh, Lưu Đại Học và Vương Huệ.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/11/342949.html
Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/15/162196.html
Đăng ngày 8-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share