Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-1-2017] Các quan chức ở tỉnh Hắc Long Giang đã bắt giữ ít nhất 40 học viên Pháp Luân Công trong các tuần trước dịp Tết Nguyên đán, rơi vào ngày 28 tháng 1 năm 2017.

Chỉ trong ngày 18 tháng 1, ở Hắc Long Giang đã có 12 người bị bắt giữ. Họ gồm có: Diễm Linh, Cung Văn Nghĩa, Thạch Hương Vân, một người họ Bao, một người họ Ngô, một người họ Nhâm đến từ khu Đạo Ngoại; Hồ Tú Lan, Dương Kỳ Ký thuộc khu Nam Cương; Nguỵ Tục Vượng, Thôi Quế Phân thuộc thôn Tiên Phong; ngoài ra Chu Phượng Anh và học viên họ Triệu đang mất tích và được cho là bị bắt cóc. Một học viên khác từ Y Xuân cũng bị mất tích.

Cảnh sát đã bắt 14 học viên ở thành phố Thượng Chí, bao gồm Trương Chấn Nhân và Trương Văn Linh. Năm giáo viên đến từ huyện Lâm Điện gồm Lãnh Tú Hà, Vương Phượng Thần, Ngải Giáo Kiệt, Vương Khôn, Lý Liên Sinh cũng đã bị bắt giữ.

Bà Chu Tú Tuệ ở khu Ninh An và tám học viên khác từ huyện Lan Tây đã bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/29/342384.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/4/162067.html
Đăng ngày 4-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share