Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 15-2-2017] Sau chuyến lưu diễn ở Hàn Quốc, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã đến Đài Loan vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 để chuẩn bị cho đợt lưu diễn với 30 buổi diễn ở bảy thành phố của quốc gia này. Gần 100 quan chức Đài Loan thuộc các cấp chính quyền đã lần lượt gửi thư và các biểu ngữ chào mừng và ca ngợi đoàn Shen Yun.

a5afd8a0f444fe0b60a96bb782925be2.jpg

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã nhận được thư và biểu ngữ chúc mừng từ 8 quan chức chính quyền trung ương, 18 quan chức cấp thành phố, 62 nhà lập pháp, và 5 ủy viên hội đồng thành phố.

d1ba06201e547f0f95cab02869afcb31.jpg

Biểu ngữ chào mừng và tán dương Shen Yun của các quan chức chính quyền trung ương: Viện trưởng Viện Hành chính, Lâm Toàn; Viện trưởng Viện Lập pháp, Tô Gia Toàn; Viện trưởng Viện Khảo thí Công chức, Ngũ Cẩm Lâm; và Viện phó Viện Lập pháp, Thái Kỳ Xương.

Các quan chức chính quyền trung ương đã gửi biểu ngữ ca ngợi đẳng cấp nghệ thuật của Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Biểu ngữ của Viện trưởng Viện Hành chính Đài Loan, Lâm Toàn, có nội dung: “Thiên thượng nhân gian, vũ động nhân tâm” (Triển hiện Thiên thượng tại nhân gian; Vũ đạo cảm động nhân tâm). Biểu ngữ của Viện trưởng Viện Lập pháp, Tô Gia Toàn, có nội dung: “thưởng tâm duyệt mục” (cảnh đẹp ý vui).

42392cf1fa9232efc776ae25584aa3a1.jpg

Lời chào mừng và tán dương Shen Yun được gửi đến từ: Chủ tịch Ủy ban Viện Hành chính các vấn đề Đại lục, Katharine Trương; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Lý Đại Uy; Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Diệp Tuấn Vinh; và Chủ tịch của Ủy ban các Vấn đề ở Hải ngoại, Ngô Tuấn Hưng.

5a599b875a0021f36f66e299c02e0d82.jpg

Thư chào mừng và tán dương Shen Yun được gửi đến từ: Thị trưởng Đài Bắc, Kha Văn Triết; Thị trưởng Tân Bắc, Chu Lập Luân; Thị trưởng thành phố Đào Viên, Trịnh Văn Xán; Thị trưởng Đài Trung, Lâm Giai Long; và Thị trưởng Đài Nam, Lại Thanh Đức.

Shen Yun sẽ lưu diễn Đài Loan với các buổi biểu diễn ở Đài Bắc từ 15-19 tháng 2; Đào Viên, 21-24 tháng 2; Đài Chung, 1-5 tháng 3; Gia Nghĩa, 6-7 tháng 3; Đài Nam, 9-12 tháng 3; Cao Hùng, 13-19 tháng 3; và Cơ Long, 21 tháng 3. Thông tin chi tiết về vé và lịch diễn, xin vui lòng truy cập http://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/15/343137.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/16/162205.html

Đăng ngày 23-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share