[Minh Huệ] Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Miền Nam Úc mới đây đệ đơn kiện tờ báo Hoa ngữ địa phương (Chinese Daily) mà được biết về tội bôi nhọ, theo tin từ Epoch Times, ABC Online (Úc). Vào ngày 18 tháng 12 năm 2003, báo Chinese Daily đang một bài báo do lãnh sự quán của Trung quốc tại Sydney viết, mà trong bài đã tấn công mạ lỵ Pháp Luân Công như những lời tuyên truyền, bịa đặt của chế độ Giang Trạch Dân.

Phát ngôn viên của Hội ông John Della nói rằng bài báo đó gây nhiều thiệt hại cho các đệ tử Pháp Luân Công và gây tai tiếng xấu cho Pháp Luân Đại Pháp.

Những đệ tử Pháp Luân Công Trung quốc tại Úc, hy vọng rằng nền dân chủ tại đây sẽ cho họ hoà bình, không còn sợ hãi, khủng bố như ở Trung quốc. Và khi đọc bài báo đó, nó đã mang họ trở về thật sự sống trong địa ngục Trung quốc.” Ông Della nói với phóng viên ABC Online, Úc châu như vậy.

Hội Pháp Luân Đại Pháp Úc châu có đăng ký với chính phủ Úc và sẽ được hưởng quyền lợi như các hội đoàn khác. Theo báo cáo trên trang www.xinguangming.org, trước khi kiện tờ báo này, các đệ tử Pháp Luân Công đã liên lạc với tờ báo, khuyên họ nên rút bài viết lại, và đăng bài xin lỗi cùng cộng đồng về những thiệt hại do bài báo gây ra. Tuy nhiên, toà soạn tờ báo từ chối.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân và tâm cổ truyền Trung quốc dựa vào chân lý vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn. Hiện nay có hơn 100 triệu người tu luyện trên 60 quốc gia trên thế giới. Lợi ích chính của Pháp Luân Công là sức khoẻ về thể xác cũng như về tinh thần, giúp ổn định xã hội. Tuy nhiên Pháp Luân Công bị cấm đoán tại Trung quốc từ năm 1999 vì chính quyền Giang Trạch Dân ghen tức sự phát triển nhanh chóng và rộng rãi truyền bá trong công chúng của Pháp Luân Công.

Tham chiếu:
https://www.dajiyuan.com/gb/4/5/17/n541821.htm (Chinese)
https://www.xinguangming.org/newsPage.aspID=4184 (Chinese)
https://www.abc.net.au/news/newsitems/s1109919.htm

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/18/48252.html.

Dịch ngày 19-5-2004, đăng ngày 21-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share