[Minh Huệ]

Thượng Nghị viện Hoa kỳ

Hoa thịnh đốn 20510

Ngày 12 tháng 4 năm 2004.

Thưa Ông/Bà Jiao:

    

Cám ơn Ông/Bà đã liên lạc với văn phòng chúng tôi về việc mất tích người anh em họ của ông/bà. Rất vui mừng nhận được thư ông/bà, mặc dầu nó có liên quan đến một vấn đề rất rắc rối.

Sau khi đọc thư ông/bà, tôi có chia sẻ với Bộ Ngoại giao về quan tâm của ông/bà và khuyến khích Bộ xem xét tất cả những đệ tử Pháp Luân Công bị mất tích tại Trung quốc. Như ông/bà đã biết, Bộ Ngoại giao theo dõi rất kỹ càng sự đối xử với các đệ tử Pháp Luân Công của chính phủ Trung quốc, và họ cũng bảo đảm với tôi rằng họ sẽ liên lạc với trực tiếp và thường xuyên với các nhân viên tại toà đại sứ Trung quốc tại Hoa thịnh đốn và Bắc kinh. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng Bộ luôn luôn nêu lên những vấn đề này với những nhân viên cao cấp của chính phủ Trung quốc, và Bộ vẫn tiếp tục làm như vậy để yêu cầu chính phủ Trung quốc tôn trọng quyền tự do căn bản của nhân dân Trung quốc.

Sau đó, tôi có điện thoại cho Toà đại sứ Trung quốc ở Hoa thịnh đốn để nhấn mạnh với họ về những quan tâm của tôi trong trường hợp anh em họ của ông/bà bị mất tích, cũng như chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc, và những quan tâm của tôi về chính sách ngược đãi nhân quyền tại Trung quốc. Tôi cũng yêu cầu toà đại sứ cho tôi biết nếu có tin tức của anh em họ của ông/bà.

Nhân quyền nắm một phần rất quan trọng trong quan điểm của tôi, và tôi sẽ tiếp tục khuyến khích cả hai: chính phủ Trung quốc phải tôn trọng quyền tự do của các đệ tử Pháp Luân Công, không đàn áp, khủng bố, cũng như khuyến khích chính phủ Hoa kỳ theo dõi những điều đang xảy ra tại Trung quốc. Trong thời gian chờ đợi, tôi hy vọng ông/bà tiếp tục chia sẻ với tôi về những tin tức mới về nhân quyền tại Trung quốc để tôi chuyển những tin tức đó đến Bộ Ngoại giao để chúng ta có thể biết được thật sự chuyện gì đang xảy ra tại Trung quốc.

Thành thật cám ơn ông/bà đã chia sẻ những quan tâm của ông/bà với tôi trong tình cảnh khó khăn này. Nếu ông/bà có những quan tâm khác, xin đừng ngại, hãy liên lạc với tôi.

Chúc ông/bà nhiều may mắn.

Thân chào,
Tom Daschle
Thượng Nghị sĩ, Hoa kỳ.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/17/74909.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/18/48256.html.

Dịch ngày 19-5-2004, đăng ngày 21-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share