Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 19-11-2016] Lưu Hồng Tùng, một chuyên gia nghiên cứu tại Viện khoa học quân sự Trung Quốc gần đây bị mắc ung thư cổ họng.

Lưu Hồng Tùng là một chuyên gia tẩy não đã được chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực khiến các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Lưu đã tổ chức nhiều cuộc hội họp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống Pháp Luân Công của chính quyền. Ông ta cũng đã đến nhiều trại lao động và nhà tù Trung Quốc để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ.

Ông ta áp dụng nhiều thủ đoạn khác nhau hòng chiếm lòng tin của các học viên và làm suy yếu ý chí của họ. Ví dụ, có lần ông ta đã khóc cùng một học viên trong sáu ngày khi cô ấy lo lắng cho con gái của mình, khi đó mới đang học trung học. Rồi sau đó ông ta đã lợi dụng các em tuổi thiếu niên để thuyết phục người mẹ đó từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông ta đọc một số sách Pháp Luân Công và thường lừa dối các học viên bằng cách đoạn chương thủ nghĩa trích dẫn các lời giảng của Sư phụ của Pháp Luân Công.

Là một học viên, tôi viết bài viết này để nhắc nhở ông Lưu rằng không có một điều luật nào ở Trung Quốc quy định rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và những ai đi theo chế độ bức hại các học viên là đang phạm tội ác với những công dân vô tội chỉ vì họ có đức tin.

Tôi mong rằng ông Lưu, khi sinh mệnh vẫn còn, hãy minh bạch chân tướng Đại Pháp, tận lực sửa sai, bù đắp tổn thất cho Đại Pháp, bù đắp các tổn thất đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Công, và không nên làm con dê thế tội cho Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/19/337795.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/22/160038.html

Đăng ngày 22-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share