Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 2-10-2016] Một cuộc vây bắt của cảnh sát ở 5 thành phố của tỉnh Quảng Đông vào ngày 24 tháng 9 đã khiến 23 người bị bắt trong 1 ngày.

Trong số những người bị bắt, có 21 người dân địa phương bị bức hại vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công – một pháp môn tu luyện tâm linh bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại. Hai người còn lại là người thân của học viên, gồm một cậu bé 6 tuổi và một người đàn ông không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giam.

Ngoài 1 người đã được thả và 7 người vẫn bị giam giữ, tình trạng của những người còn lại vẫn chưa được xác định.

Dưới đây là danh sách 23 người bị bắt

Thành phố Thâm Quyến (11 người)

– Phùng Thiệu Dũng (40 tuổi, bị giam giữ tại Trại tạm giam Long Cương)

– Trần Trạch Kỳ (một kỹ sư phần mềm 53 tuổi, bị giam tại trại tạm giam Long Cương)

– Giang Vinh Tân (một công chức ngành bưu điện 53 tuổi, bị giam tại Khu tạm giam quận Huệ Đông)

– Diệp Phượng Hà (chủ một doanh nghiệp nhỏ đã từng bị giam giữ 3 năm trong trại lao động cưỡng bức vì niềm tin của mình, hiện bị giam tại Trung tâm tẩy não Tam Thủy)

– Mâu Quốc Thanh (bị giam tại Khu tạm giam Huệ Đông)

– Trần Trí Thông (22 tuổi, bị giam tại trại tạm giam Bảo An)

– Một học viên tên Quan

– Bà Lương (40 tuổi)

– Lưu Quân Lợi (đã được thả trong tháng 10)

– Một học viên chưa xác định danh tính

Thành phố Đông Hoàn (1 người)

– Trâu Thư Văn (một bác sỹ khoa bỏng 52 tuổi)

Thành phố Huệ Châu (4 người)

– Chu Dục Cầm (chủ một công ty may mặc đã từng bị giam 3 năm trong trại lao động)

– Thái Quan Anh (bị giam giữ trại trại tạm giam Mai Hồ)

– Thạch Tuyết Mai

– Lưu Kiến Hoa

Thành phố Hà Nguyên (5 người)

– Đặng Sỹ Nga

– Tằng Lưu Minh (nguyên là một giáo viên đã 5 lần bị giam giữ và bị đuổi việc vì niềm tin của mình)

– Lý Nương Tân

– Chồng bà Lý là Lưu Khánh Cường

– Con trai 6 tuổi của bà Lý

Thành phố Yết Dương (2 người)

– Tạ Huệ Lượng

– Con trai bà Tạ không tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/19/159605.html

Đăng ngày 4-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share