Bài của một phóng viên Minh Huệ thường trú ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 8-10-2016] Cảnh sát ở huyện Đông Liêu đã vây bắt 7 gia đình địa phương vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28 tháng 9 và bắt đi 11 cư dân.

Những hộ gia đình này bị nhắm tới bởi vì họ có các thành viên gia đình đang tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Trung Cộng bức hại.

Theo các nhân viên tham gia bắt bớ, cảnh sát đã theo dõi các học viên này suốt ba tháng trước khi tiến hành cuộc vây bắt.

Ba người trong số bị bắt đã được thả trong ngày sau khi cảnh sát khẳng định rằng họ không tu luyện Pháp Luân Công. Họ là Định Thục Phương, Trương Kế Trung, và Bảo Khánh Vinh.

Những người khác hiện vẫn đang bị giam giữ, gồm có Lý Vĩnh Huy, Trương Xuân Lan, Kim Nghiễm Hảo (chồng bà Địch), Dương Thục Cúc (vợ ông Trương Kế Trung), Hàn Kiến Tư và vợ của ông là Tô Ngọc Hương, Chu Cương và vợ ông là Trương Vạn Ninh.

Chỉ có con trai bà Tô được phép gặp bà, trong khi các học viên còn lại bị từ chối không cho gia đình viếng thăm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/8/336032.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/10/159488.html

Đăng ngày 2-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share