Bài viết của một phóng viên Minh Huệ thường trú ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 5-10-2016] Năm công dân ở thành phố Song Áp Sơn đang đối mặt với việc xét xử vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Trung Cộng bức hại.

Bà Trương Lệ Diễm, bà Vương Ngọc Chi, bà Quách Hồng Hà, bà Đan Kim Lệ và con trai của bà là ông Vương Đông Anh nằm trong số 15 người địa phương bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi 10 người bị bắt đã được thả nhờ bảo lãnh hoặc những lý do khác, năm học viên nêu trên vẫn bị giam giữ.

Chồng của bà Đan, ông Vương Á Phàm, đã nỗ lực không ngừng để vợ và con trai được thả tự do. Cảnh sát đã bắt ông chịu trách nhiệm và không thả ông cho tới khi ông được phát hiện bị bệnh tim. Ông Vương qua đời ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Gia đình của bốn học viên còn lại cũng đã tới các ban ngành liên quan, nhưng chỉ được chỉ dẫn vòng quanh. Ông Cao Chí Tân, giám đốc Toà án Tiêm Sơn, đã sử dụng đủ mọi phương tiện để ngăn chặn các luật sư bào chữa kiểm tra các hồ sơ vụ án.

Các luật sư đã đệ khiếu kiện ông Cao với cơ quan giám sát toà án, nhưng họ không hề nhận được hồi âm.

Ông Cao gọi các luật sư vào cuối tháng 9 và yêu cầu họ gặp mặt ông ấy vào đầu tháng 10 để thống nhất ngày xử án. Ông ấy cũng chỉ định rằng họ có thể được phép kiểm tra các tài liệu vụ án đang chuẩn bị cho phiên xử sắp tới. Các luật sư không chắc tại sao đến cuối cùng ông Cao lại thay đổi thái độ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/5/335927.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/9/159476.html

Đăng ngày 2-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share