[MINH HUỆ 21-9-2016 ] Tin tức trong ngày từ Trung Quốc gồm những vụ bức hại diễn ra ở 19 thành phố hoặc quận huyện thuộc 6 tỉnh. Theo báo cáo này, có 21 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, ít nhất 15 người bị bắt giữ phi pháp.

d254816869305c532d71697750d5197c.jpg

1. Thượng Hải: Bà Trần Huệ Anh bị sách nhiễu vì khởi kiện Giang Trạch Dân
2 Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông: Bà Tôn Tĩnh bị kết án một năm rưỡi tù giam
3. Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông: Bà Loan Thiểu Cầm và bà Lưu Ngọc Phượng bị sách nhiễu
4. Thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông: Bà Đổng Vĩnh Huệ, hơn 80 tuổi bị giam giữ
5. Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc: Bốn học viên đối mặt với việc xét xử
6. Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc: Ông Trần Vệ Bình bị bắt giữ
7. Thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông: Bà Bành Kim Khiêm và bà Yến Bình bị kết án tù giam
8. Trùng Khánh: Bà Tần Linh bị bắt giữ
9. Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông: Bà Điền Lệ Toa bị đưa tới Nhà tù nữ Tế Nam
10. Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông: Bà Lưu Nhữ Mai hiện không rõ sau khi bị bắt giữ
11. Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông: Bà Khúc Thục Dân bị kết án và đưa tới tại giam
12. Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam: Bà Nhạc Lan Hương mất tích
13. Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông: Bà Thái Linh Vu đối mặt với việc xét xử
14. Thành phố Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam: Bà Quan Xảo Linh bị bắt giữ
15. Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam: Ông Lưu Học Hữu và vợ, bà Cát Khánh Liên tiếp tục bị giam giữ.
16. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Bà Phan Văn Lệ và bà Tô Vân Hà bị giam giữ
17. Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây: Bà Vương Chí Huy không rõ ở đâu sau khi bị bắt giữ
18. Thành phố Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam: Ông Vương Húc và vợ, bà Vương Cần bị bắt giữ
19. Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông: Gia đình ông Trương Quốc Thiện và ông Trương Quốc Hải bị lục soát
20. Thượng Hải: Năm học viên bị bắt giữ
21. Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang: Sau khi kháng cáo bị từ chối, ông Chu Pháp bị đưa tới nhà tù

1. Thượng Hải: Bà Trần Huệ Anh bị sách nhiễu vì khởi kiện Giang Trạch Dân

Ngày 9 tháng 8 năm 2016, bà Trần Huệ Anh bị sách nhiễu vì đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, thủ phạm đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2 Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông: Bà Tôn Tĩnh bị kết án một năm rưỡi tù giam

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, bà Tôn Tĩnh ở khu Chu Thôn bị xét xử. Ngày 10 tháng 9 năm 2016, bà gọi về nhà và nói với gia đình rằng bà bị kết án một năm rưỡi tù giam.

Đơn vị tham gia bức hại bà Tôn: Trại giam: +86-533-2135730

3. Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông: Bà Loan Thiểu Cầm và bà Lưu Ngọc Phượng bị sách nhiễu

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2016, cảnh sát từ Phòng 610 khu Chi Phù và cảnh sát khu dân cư từ Đồn cảnh sát Lập Giao Kiều cố gắng đột nhập vào nhà bà Loan Thiểu Cầm. Bốn hay năm người không rõ danh tính cạy mở ổ khóa cửa, và cắt dây thép gai trên cổng sắt, sau đó cố gắng đột nhập và bắt giữ bà. Họ đã không thành công.

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2016, bốn hay năm người không rõ danh tính cố gắng đột nhập vào nhà bà Lưu Ngọc Phượng. Họ gõ mạnh cửa và vặn tay nắm cửa. Gia đình bà Lưu từ chối mở cửa. Họ đã rời đi.

4. Thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông: Bà Đổng Vĩnh Huệ, hơn 80 tuổi bị giam giữ

Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2016, nhân viên Sở Tư pháp Thành phố Tân Châu và cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thị Tây đột nhập vào nhà bà Đổng Vĩnh Huệ. Bà Đổng, hơn 80 tuổi, bị bắt giữ và đưa tới trại giam địa phương.

5. Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc: Bốn học viên đối mặt với việc xét xử

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, nhân viên Tòa án Quận Sa Dương một lần nữa đến Thành phố Kinh Môn để cung cấp giấy triệu tập tới các học viên.

Họ nói với gia đình của bà Phó Truyện Anh, 70 tuổi, bà Hà Thì Phượng, 70 tuổi, bà Trương Quang Kiệt, khoảng 50 tuổi, và ông Bành Á Tân, khoảng 40 tuổi, rằng bốn học viên sẽ bị xét xử vào ngày 23 tháng 9 năm 2016.

Các cá nhân tham gia bức hại các học viên:

 • Ngô Trạch Hoa, Công tố viên, Trưởng ban, Viện Kiểm sát: : +86-724-8568250
 • Tòa án hình sự huyện Sa Dương: +86-724-8551943
 • Uông Minh: Chánh án Tòa án huyện Sa Dương: +86-13807261696, +86-724-8551596, +86-724-8551944, +86-724-8558696

6. Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc: Ông Trần Vệ Bình bị bắt giữ

Tối ngày 19 tháng 9 năm 2016, ông Trình Vệ Bình bị bắt giữ.

7. Thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông: Bà Bành Kim Khiêm và bà Yến Bình bị kết án tù giam

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, bà Bành Kim Khiêm và bà Yến Bình bị đưa ra xét xử. Bà Bành bị kết án một năm tù và bà Yến bị kết án một năm tù rưỡi.

8. Trùng Khánh: Bà Tần Linh bị bắt giữ

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2016, bà Tần Linh bị bắt giữ.

Cá nhân tham gia bức hại bà Tần:

 • Cảnh sát: +86-13452893792

9. Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông: Bà Điền Lệ Toa bị đưa tới Nhà tù nữ Tế Nam

Ngày 2 tháng 8 năm 2016, Tòa án Trung cấp Uy Hải đã phê chuẩn bản án hai năm tù giam của bà Điền Lệ Hoa.

Ngày 1 tháng 1 năm 2015, bà Điền bị cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Văn Đăng bắt giữ. Ngày 2 tháng 7 năm 2015, bà bị Viện Kiểm sát kết án. Bà bị xét xử lần đầu vào ngày 20 tháng 8 năm 2015 và lần 2 vào ngày 23 tháng 5 năm 2016. Tòa án Văn Đăng kết án bà hai năm tù giam vào ngày 24 tháng năm. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Uy Hải.

Ngày 1 tháng 9 năm 2016, gia đình bà đã đến trại giam thăm bà. Nhân viên trại giam nói bà Điền sẽ bị đưa tới Nhà tù nữ Tế Nam vào ngày 22 tháng 9 năm 2016.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Điền:

 • Lưu Ngọc Ba, Giám đốc Đồn Cảnh sát Văn Đăng: +86-15588351555
 • Từ Cường, Phó giám đốc, chịu trách nhiệm trong việc đàn áp Pháp Luân Công: +86-15588337773
 • Vu Vĩnh Tiến, Trưởng Phòng 610 khu Văn Đăng: +86-631-8805565, +86-631-8457067, +86-13376303033
 • Hoàng Tuấn Phong, Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-13906318561

10. Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông: Bà Lưu Nhữ Mai hiện không rõ sau khi bị bắt giữ

Bà Lưu là người trông giữ trẻ ở Tế Nam. Ngày 21 tháng 8 năm 2016, bà bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nam Tân Trang bắt giữ khi bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại giam Trọng Cung. Cảnh sát thông báo gia đình đến đón bà vào ngày 5 tháng 9 năm 2016. Khi gia đình đến trại giam vào hôm đó, nhân viên trại giam nói rằng đã trả tự do cho bà vào ngày 1 tháng 9 năm 2016. Cho đến nay vẫn không rõ bà ở đâu.

Đơn vị tham gia bức hại bà Lưu: Đồn Cảnh sát Nam Tân Trang: +86-531-87956993

11. Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông: Bà Khúc Thục Dân bị kết án và đưa tới tại giam

Sáng ngày 6 tháng 9 năm 015, bà Khúc Thục Phân ở ngoại ô Lai Dương bị bắt giữ khi bà đang nói cho mọi người về Pháp Luân Công. Chiều hôm đó cảnh sát đã lục soát nhà bà. Sáng hôm sau bà bị đưa đến Trại giam Lai Dương. Sau đó bà bị chuyển tới Trại giam Số 1 thành phố Yên Đài. Bà bị kết án tù giam vào đầu tháng 9 năm 2016 và bị đưa tới Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông.

Bà Cổ Thọ Phân, bà Tôn Minh Hà, bà Quách Duy Hà, và một vài học viên khác cũng đang bị giam giữ tại Trại giam số 1 thành phố Yên Đài.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Khúc và các học viên khác:

 • Lý Sùng Hải, Giám đốc Trại giam Số 1 thành phố Yên Đài: : +86-18660061601
 • Từ Minh Na, Phó Giám đốc: +86-18660061605

12. Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam: Bà Nhạc Lan Hương mất tích

Chiều 19 tháng 9 năm 2016, bà Nhạc Lan Hương ra ngoài nói cho mọi người về Pháp Luân Công. Bà chưa quay về nhà. Không rõ hiện tại bà ở đâu.

13. Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông: Bà Thái Linh Vu đối mặt với việc xét xử

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, bà Thái Linh Vu bị Tòa án Vinh Thành xét xử.

Cá nhân tham gia bức hại bà Thái:

 • Thường Hiểu Khánh, Trọng tài viên chủ tọa: +86-15588328555, +86-631-7562824
 • Vương Quan Anh, Chánh án trưởng: +86-13863013456, +86-18563178198, +86-631-7593025

14. Thành phố Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam: Bà Quan Xảo Linh bị bắt giữ

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2016, bà Quan Xảo Linh bị bắt giữ.

15. Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam: Ông Lưu Học Hữu và vợ, bà Cát Khánh Liên tiếp tục bị giam giữ

Ngày 18 tháng 9 năm 2016, ông Lưu Học Hữu và vợ, bà Cát Khánh Liên ở huyện Hoài Tân tiếp tục bị bắt giữ tại nhà. Họ bị tạm giam trong năm ngày.

Hai vợ chồng bị bắt, giam giữ và kết án nhiều lần. Nhà họ cũng bị lục soát rất nhiều lần.

16. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Bà Phan Văn Lệ và bà Tô Vân Hà bị giam giữ

Chiều ngày 7 tháng 9 năm 2016, bà Phan Văn Lệ và bà Tô Vân Hà bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Tam Khỏa, khu Đạo Ngoại bắt giữ khi họ đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ bị giam tại Trại giam thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà Phan bị giam giữ hành chính.

17. Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây: Bà Vương Chí Huy không rõ ở đâu sau khi bị bắt giữ

Ngày 20 tháng 9 năm 2016, bà Vương Chí Huy bị bắt giữ tại nhà. Bà ở đâu hiện không rõ.

18. Thành phố Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam: Ông Vương Húc và vợ, bà Vương Cần bị bắt giữ

Ngày 12 tháng 9 năm 2016, ông Vương Húc và vợ, bà Vương Cần ở thôn Giản Tây, trấn Hòe Thụ bị cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Mạnh Châu bắt giữ. Bà Vương được trả tự do vào ngày hôm đó. Ông Vương bị đưa tới Trại giam thành phố Mạnh Châu.

19. Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông: Gia đình ông Trương Quốc Thiện và ông Trương Quốc Hải bị lục soát

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2016, năm hay sáu cảnh sát từ Phân cục Cảnh sát Hàn Đình đến nhà ông Trương Quốc Thiện ở phía đông thôn Trương Gia. Họ lục soát nhà ông và tịch thu hơn một nửa túi đựng sách Pháp Luân Công, một vài đĩa DVD, và phần mềm vượt tường lửa.

Họ tới nhà ông Trương Quốc Hải và tịch thu một số sách Pháp Luân Công và làm hỏng hai máy nghe nhạc.

20. Thượng Hải: Năm học viên bị bắt giữ

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, bà Hà Hạnh Nga, bà Ân Tử Anh, bà Tôn Văn Quyên, bà Từ Lâm, và bà Thi Huệ Noãn ở tân khu Phổ Đông bị bắt giữ. Nhà họ bị lục soát. Bà Hà được trả tự do ngay hôm đó. Bà Tôn bị đưa tới Trại giam Phổ Đông. Tình hình ba học viên còn lại vẫn chưa rõ.

21. Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang: Sau khi kháng cáo bị từ chối, ông Chu Pháp bị đưa tới nhà tùÔng Chu Pháp ở thôn Phú San, thị trấn Tiểu Thành Tử, huyện Bảo Thanh. Tòa án Trung cấp Song Áp Sơn đã phê duyệt bản án bốn năm tù giam của ông trong phiên tòa xét xử thứ hai. Ông bị đưa tới Nhà tù Giai Mộc Tư ngày 21 tháng 9 năm 2016.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Chu:

 • Đinh Ninh, người phụ trách phiên tòa: +86-469-5422673, +86-18846948394
 • Lý Diễm Lệ, Chánh án tòa án hình sự: +86-13946678939
 • Kỳ Văn, người phụ trách phiên tòa, Đội An ninh Nội địa: +86-13604584442

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/21/335312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/12/159507.html

Đăng ngày 4-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share