Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2016] Ngày 8 tháng 10, ba cư dân ở huyện Nghi Nam đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Hai người trong số họ bị cưỡng ép lấy máu và nhà bị lục soát nhà. Cả hai vẫn bị giam giữ tại thời điểm viết bài.

Bà Mạnh Tường Lan, bà Mạnh Tường Linh và bà Lưu Hân bị các cảnh sát mặc thường phục phát hiện ra khi đang lái xe quanh huyện Mông Âm để phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Cảnh sát bao vây ba người phụ nữ và lục soát xe của họ. Cháu bé hai tuổi mà bà Lưu đang bế sợ đến mức không thể ngừng khóc.

Bà Mạnh Tường Lan đã bị đẩy ngã xuống đất khi cố gắng chạy thoát.

Cảnh sát đã thẩm vấn riêng ba người họ và phát hiện bà Mạnh Tường Lan và bà Mạnh Tường Linh từng bị giam giữ trong trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát nhanh chóng đến lục soát nhà của hai người phụ nữ và tịch thu các vật dụng giá trị có tổng giá trị lên tới hơn 30.000 nhân dân tệ. Các vật dụng bị tịch thu bao gồm máy in, máy tính, điện thoại di động, sách và tài liệu Pháp Luân Công cũng như các đồ dùng cá nhân khác.

Sau đó, cảnh sát còn cưỡng ép lấy máu của họ trước khi chuyển họ tới một địa điểm khác chưa được xác định.

Còn bà Lưu thì được ra thả cùng cháu bé ngay đêm hôm đó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/11/-336176.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/16/159565.html

Đăng ngày 1-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share