Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thâm Quyến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-10-2016] Ba cư dân Thâm Quyến bị bắt giữ vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 24 tháng 9, tiến sĩ Phùng Thiệu Dũng, người được nhận bằng tiến sĩ tại trường Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh, đã bị bắt giữ và tịch thu xe khi đang đến thăm bạn mình.

Ông Trần Trạch Kỳ và ông Giang Vinh Hân, đều 53 tuổi, bị bắt giữ cùng ngày. Ông Trần là một kỹ sư phần mềm và ông Giang Vinh Hạnh làm việc tại Bưu điện Thâm Quyến.

Tất cả ba người đều đã bị bắt và giam giữ nhiều lần trước đó vì đức tin của mình. Ông Phùng và ông Trần hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Long Cương. Còn ông Giang Vinh Hạnh thì vẫn chưa xác định được nơi giam giữ.

Vợ ông Phùng đã thuê một luật sư để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của ông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/9/-336092.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/13/159528.html

Đăng ngày 1-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share