[MINH HUỆ 19-04-2009] Ngày 18 tháng 06 năm 1999, trang web Pháp Luân Đại Pháp tiếng Trung “Minh Huệ Net” được thành lập. Nó được duy trì bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ trên cơ sở tự nguyện. Trang web chính thức được mở ra một tuần sau đó vào ngày 25 tháng 06. Tên đầy đủ của Minh Huệ Net, khi nó được giới thiệu vào tháng 06 năm 1999, là “Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ, Minh Huệ Net”, và được đổi tên thành “Pháp Luân Đại Pháp Minh Huệ Net” vào cuối năm 2000.

I. Lượng khách truy cập vào Minh Huệ Net

1. Lượng khách truy cập từ bên ngoài Trung Quốc

Năm 2004: 5,8 triệu; năm 2005: 8,2 triệu; năm 2006: 11,8 triệu; năm 2007: 16,7 triệu; năm 2008: 12,2 triệu.

Những con số trên cho thấy lượng khách từ 12,2 triệu địa chỉ IP bên ngoài Trung Quốc đã truy cập vào Minh Huệ Net trong năm 2008.

2. Lượng truy cập từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục vào website thông qua phần mềm vượt tường lửa của ĐCSTQ

Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục truy cập vào website thông qua phần mềm phá vỡ sự phong tỏa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì lý do an toàn, chúng tôi không thể công bố con số địa chỉ IP từ Trung Quốc đại lục tại thời điểm này.

Tính đến tháng 04 năm 2009, chúng tôi thấy có khoảng 200 nghìn điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng do các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục mở ra hoạt động ổn định.

Trong môi trường bức hại ở Trung Quốc đại lục, các điểm sản xuất tài liệu được giữ bí mật. Công việc hàng ngày của họ là tải các bài viết về Pháp Luân Đại Pháp và các tài liệu giảng chân tướng từ Minh Huệ Net, sau đó họ in và phân phối chúng. Những tài liệu này được cung cấp cho một số lượng nhỏ các học viên Pháp Luân Công trong các vùng lân cận. Sau đó những học viên này phổ biến các tài liệu cho nhiều học viên hơn và những người không phải học viên để phân phối.

Tính đến tháng 04 năm 2009, mỗi điểm có thể cung cấp các sách Đại Pháp, các bài kinh văn mới, “Tuần báo Minh Huệ”, tờ báo Tuần báo Minh Huệ (cho Trung Quốc đại lục) và các loại tài liệu giảng chân tướng khác cho 1.000 học viên.

Có ít nhất 40 triệu học viên ở Trung Quốc đại lục đã trao đổi thông tin trên Minh Huệ Net thông qua 200 nghìn điểm sản xuất tài liệu nêu trên.

Lưu ý:

Số liệu thống kê nói trên chỉ giới hạn cho Minh Huệ Net tiếng Trung. Lượng khách truy cập Minh Huệ Net tiếng Anh và các thứ tiếng khác là không bao gồm trong các số liệu thống kê này.

II. Thống kê bài viết nhận được cho Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm trên Internet dành cho các học viên ở Trung Quốc do Minh Huệ Net tổ chức

Từ Pháp hội đầu tiên được tổ chức vào năm 2004 đến Pháp hội lần thứ 04 năm 2007, số bài viết nhận được dao động từ 2.200 đến 2.600 bài mỗi năm. Đối với Pháp hội được tổ chức năm 2008, đã nhận được khoảng 11.000 bài viết.

III. Số lượng trường hợp bị bức hại được công bố

Từ 20 tháng 07 năm 1999 cho đến nay, có hơn 254.000 trường hợp bị bức hại đã được phản ánh, được xác nhận và công bố trên Minh Huệ Net. Con số này không bao gồm các trường hợp được phản ánh nhưng không công bố.

IV. Số lượng bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện được đăng

Trong 10 năm qua, gần 40.000 bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đã được đăng trên Minh Huệ Net.

V. Số lượng “nghiêm chính thanh minh” được đăng

1. Tính đến hôm nay, 406.000 học viên đã đăng Nghiêm chính thanh minh của họ trên Minh Huệ Net. Trong những bản báo cáo này, các tác giả tuyên bố rằng tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô giá trị và vô hiệu lực. Bất kỳ tuyên bố cam kết nào mà họ đã viết dưới áp lực của ĐCSTQ, trong đó tuyên bố rằng họ không còn tu luyện Pháp Luân Công, là vô giá trị và vô hiệu lực. Các học viên tuyên bố cam kết của mình để tái gia nhập tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2. Tính đến hôm nay, 97.000 người không phải học viên đã đề nghị đăng những tuyên bố của họ trên Minh Huệ Net, nói rằng họ đã biết sự thật về Đại Pháp và cuộc bức hại, và bây giờ họ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Ban Biên tập Minh Huệ Net

Ngày 19 tháng 04 năm 2009


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/19/十周年将临之际-明慧编辑部答读者问-199284.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/emh/articles/2009/4/22/106718.html

Đăng ngày 02-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share