Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-7-2016] Ngày 28 tháng 6, tổng cộng 101 cư dân từ chín thành phố ở tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ. Cảnh sát được điều phối truy bắt đặc biệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và người thân của họ.

Theo những người trong cuộc, các vụ bắt giữ trên phạm vi toàn tỉnh được dàn dựng và chỉ đạo bởi Phòng 610, một cơ quan ngoài pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công trong cuộc đàn áp môn tu luyện tinh thần của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Hầu hết các học viên bị bắt giữ tại nhà. Cảnh sát tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của họ và các vật dụng cá nhân khác, bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Những người khác bị bắt giữ khi đang ở cách xa nhà họ.

Mặc dù một số người đã được thả, nhưng nhiều học viên vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài này. Chi tiết về tình trạng của mỗi học viên hiện vẫn chưa rõ.

Thành phố Đại Liên (44 người)

1. Cô Lưu Diễm Bình

2. Một nữ học viên họ Trương

3. Lưu Á Châu

4. Trì Liên Châu

5. Tống Thế Quyên

6. Bà Chu Quý Linh

7. Con gái bà Chu

8. Triệu Tân Lệ

9. Vương Thường Vinh

10. Con trai bà Vương

11. Thịnh Khiết

12. Cô Vương Tân Liên

13. Chồng cô Vương

14. Đào Ngọc Trân

15. Trương Thục Thúc

16. Vương Sấm

17. Tôn Bân

18. Chu Kiệt

19. Một học viên họ Lý

20. Bà Trọng Thục Quyên

21. Lý Khoan, chồng bà Trọng

22. Lý Tú Lệ, con gái bà Trọng

23. Vương Tú Lệ

24. Thạch Quế Phân

25. Khúc Liên Hỉ

26. Một học viên họ Lưu

27. Một học viên họ Vương

28. Một học viên họ Tôn

29. Một học viên họ Chung

30. Tiếu Phương

31. Khổng Khánh Xuân

32. Dương Hồng Đào

33. Vương Xuân Anh

34. Mẹ vợ anh Vương

35. Bố vợ anh Vương

Tên của các học viên bị bắt giữ khác vẫn đang được điều tra

Bà Tống Vệ Đông, 74 tuổi, bị lục soát nhà và những đồ có giá trị bị mang đi. Tuy nhiên, bà không bị bắt giữ.

Thành phố Thẩm Dương (20 người)

1. Lưu Tùng Hoa

2. Vương Hạ Xuân

3. Lưu Vũ

4. Tần Diễm Mai

5. Con rể của bà Tần

6. Lưu Sướng

7. Đại Mai

8. Chồng cô Đại Mai

9. Con gái thứ hai của cô Đại Mai

10. Tiểu Nham Tử

11. Anh trai cô Tiểu

12. Một học viên họ Dương

13. Mã Diễm Hà

14. Một người chị em của cô Mã

15. Một người chị em của cô Mã

16. Em trai cô Mã

17. Chu Diễm Lệ

18. Chu Diễm Xuân

19. Anh trai cô Chu

20. Tên của các học viên khác vẫn đang được điều tra

Thành phố Thiết Lĩnh (6 người)

1. Lưu Á Dân

2. Vợ anh Lưu

3. Tôn Hoành Binh

4. Tôn Quốc Văn

5. Vương Kim Trụ

6. Tiễn Truyện Quốc

Thành phố Cẩm Châu (2 người)

1. Hàn Tuấn Đạt

2. Lý Sùng Phong

Thành phố Liêu Dương (9 người)

1. Vu Quế Lan

2. Để Thiệu Quần

3. Hùng Huy

4. Để Tuệ

5. Hàn Thắng Lợi

6. Lâu Anh

7. Hà Kính Chi

8. Mạnh Khánh Quyên

9. Tiết Hiểu Đồng

Thành phố Triều Dương (1 người)

1. Hoàn Cảnh Vân

Thành phố Bản Khê (8 người)

1. Trương Hoàn

2. Tống Nguyệt Cương

3. Cao Sùng Yến

4. Đổng Thụ Hải

5. Tông Hồng Đông

6. Trương Lượng

7. Thôi Bân

8. Vương Diễm Hà

Thành phố Doanh Khẩu (8 người)

1. Lưu Ngọc Trác

2. Từ Tuệ Phương

3. Tiết Phương

4. Chồng cô Tiết (không phải học viên)

5. Trần Lệ

6. Lưu Khánh Dư

7. Liễu Toàn Xuân

8. Vương Quế Hương

Thành phố Hải Thành (3 người)

1. Tiểu Bàn

2. Trương Đức

3. Tên của học viên còn lại vẫn đang được điều tra


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/5/330920.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/10/157766.html

Đăng ngày 20-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share