[MINH HUỆ 20-02-2014] Ngày 13 tháng 05 năm 2014 đánh dấu 22 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 15. Ban biên tập Minh Huệ kêu gọi các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới và những người đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp gửi bài viết giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công, thể hiện vẻ đẹp và sự từ bi của Pháp Luân Đại Pháp. Hình thức viết bài bao gồm bài văn, bài báo cáo, các loại sáng tác mỹ thuật và sáng tác văn nghệ như thơ, lời bài hát, thư pháp, triện khắc, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ nghệ truyền thống, v.v.

Chúng tôi hoan nghênh các đệ tử Đại Pháp đến từ các quốc gia, dân tộc, với các ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới gửi bài, hoặc thông báo cho những người đã minh bạch chân tướng, để giúp nhiều người có duyên tham gia gửi bài và cùng chúc mừng một ngày lễ quan trọng, có ý nghĩa với cả cá nhân và xã hội, hiện tại và trong tương lai: Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Yêu cầu đối với việc gửi bài:

1. Chủ đề rõ ràng, chú ý đến cấu trúc, phong cách thanh cao, ý tưởng nghệ thuật sáng sủa, thủ pháp chính thống;

2. Bài gửi của các đệ tử phải cân nhắc đến người đọc không phải là học viên. Đây không phải là một Pháp hội, nên không được viết thành những bài chia sẻ tâm đắc thể hội giao lưu tu luyện giữa các đồng tu, mà hãy dùng những phương thức biểu đạt khiến độc giả dễ dàng lý giải và tiếp thu;

3. Đối với bài viết, giới hạn không dài quá 3.000 từ;

4. Ghi rõ tên, nghề nghiệp, khu vực, số điện thoại, địa chỉ email, quy cách chuyên nghiệp của tác phẩm. Đối với người gửi ở Trung Quốc Đại lục, ghi rõ hóa danh, hòm thư Minh Huệ và hòm thư ở nước ngoài, và ghi chú rõ ràng sử dụng hóa danh nếu người gửi muốn bài của mình được đăng bằng hóa danh của mình;

5. Xét thấy nhu cầu in ấn các tài liệu giảng chân tướng cho Trung Quốc Đại lục cũng như các điểm du lịch bên ngoài Trung Quốc Đại lục, chúng tôi đặc biệt kêu gọi gửi ảnh hoặc tác phẩm hội họa thể hiện vẻ đẹp và sự kỳ diệu của các đệ tử Đại Pháp luyện công nhóm. Tác phẩm có thể được gửi thông qua thư điện tử, hoặc bản in theo cỡ Letter của Hoa Kỳ hoặc cỡ A4 quốc tế.

6. Xin gửi bài về địa chỉ: lienlac@minhhue.net và ghi rõ “Gửi bài cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2014” trong chủ đề thư điện tử.

Hạn chót gửi bài:

Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Bài được gửi sau hạn chót sẽ được tự động coi như bài gửi cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2015.

Ban biên tập Minh Huệ
Ngày 20 tháng 02 năm 2014


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/20/二零一四年世界法轮大法日征稿通知-287925.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/2/21/145543.html

Đăng ngày 25-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share