Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-7-2016] Ngày 3 tháng 7 năm 2016. Một buổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc qua Internet đã được tổ chức ở Tân Đài Bắc, Đài Loan.

Các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với cư dân mạng ở Trung Quốc.

2016-7-4-minghui-falun-gong-taiwanshaing--ss.jpg

Hội trường diễn ra Hội giao lưu

Cô Dư, người Đào Viên, chia sẻ rằng cô vẫn luôn giữ tâm thái bình hòa khi gặp trường hợp những người chưa hiểu chân tướng về cuộc bức hại mắng nhiếc cô. Cô tiếp tục nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và giải thích tường tận về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ cho đến khi họ minh bạch. Cô đã giảng chân tướng cuộc bức hại qua Internet hơn 10 năm.

Cô nói: “Tôi chưa từng tinh tấn như hiện tại, khi mà tôi tận dụng thời gian để giảng chân tướng về cuộc bức hại và cho những người muốn học Pháp Luân Công. Mấy năm gần đây hình thế biến hóa rất lớn. Rất nhiều người chủ động muốn biết chân tướng, còn có người muốn học Pháp Luân Công.”

Cô từng nhận được yêu cầu giúp giải cứu các học viên Pháp Luân Công đang bị bắt giữ ở tỉnh Sơn Đông. Khi đó cô đã giảng chân tướng cho một viên công an ở tỉnh Sơn Đông qua Internet.

Người công an đó nói ông đã từng đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà ông thu giữ của một học viên. Ông nghĩ rằng cuốn sách thật tuyệt vời và muốn giúp người học viên đó được trả tự do. Cô Dư nhận được thông báo rằng người học viên đó đã được trả tự do một tuần sau đó.

Người dân hiểu chân tướng giúp truyền rộng thông tin cuộc bức hại

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công năm 2002, bà Vương không biết cách sử dụng máy tính. Bà đã tham gia nỗ lực giảng chân tướng qua Internet và hiện tại bà đã có thể sử dụng thành thạo máy tính.

Bà nói: “Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho người Trung Quốc về cuộc bức hại sau khi cuốn Cửu Bình phát hành. Tôi khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người đã đồng ý thoái đảng.”

Có lần, bà Vương từng giúp một người sử dụng Internet thoái đảng. Sau khi biết rằng ông ấy là chủ một quán cà phê Internet, bà đã nhờ ông ấy khuyên những người trong quán cà phê thoái ĐCSTQ. Người chủ quán cà phê ấy đồng ý và đã khuyên khách hàng của mình. 40 người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Vợ ông cũng đã thoái và muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Một người sử dụng Internet đang làm việc ở một hiệu sửa máy tính đã lưu lại địa chỉ trang Dynaweb (một phần mềm chống kiểm duyệt) để truy cập thông tin bị kiểm duyệt trên điện thoại thông minh sau khi thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản với sự giúp đỡ của cô Dư. Anh đã gửi nó cho 60 bạn học và bè bạn của anh. Anh cũng thêm địa chỉ Dynaweb vào các máy tính mà anh sửa chữa và bảo khách hàng của anh rằng sau khi về nhà hãy truy cập Internet qua website đó.

Một người sử dụng Internet nguyên là một quan chức cao cấp trong ngành công an trước lúc về hưu đã rất hối hận vì những hành động tham gia vào cuộc bức hại trước đó, bởi giờ đây ông đã nhận thức được rằng những việc làm đó là sai trái. Ông quyết định sử dụng tên thật của mình để thoái ĐCSTQ. Ông nói với cô Dư: “Tôi muốn thoái Đảng bằng tên thật để bồi hoàn cho những việc làm sai trái trước đây của mình. Ngay cả khi tôi bị mất lương hưu vì việc này, tôi cũng sẽ làm.”

Hội giao lưu chia sẻ kết thúc lúc 5 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/5/330941.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/8/157734.html

Đăng ngày 13-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share