Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2016] Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã nộp đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc là Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kể từ tháng 11 năm 2015, hai vùng ngoại ô của thành phố Duy Phường đã có hơn 7.000 người nộp đơn kiện Giang Trạch Dân.

3a42b1038e662efec64efa350d8b2a90.jpg

Những lá đơn khiếu nại ở thành phố Duy Phường

Một người dân nói: “Hiến pháp đã quy định rõ ràng rằng người dân được quyền tự do tín ngưỡng. Nhưng Giang Trạch Dân đã không quan tâm và bất chấp luật pháp mà phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Một người khác nói: “Giang Trạch Dân đã lừa dối nhiều người Trung Quốc để họ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông ta đã ép buộc người dân phải phạm tội. Những người đã thức tỉnh hiện đang nộp đơn kiện ông ta như là một hành động lấy công chuộc lỗi. Tất cả những người tốt đều nên đứng dậy và kiện ông ta.”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các thành viên khác trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Giang đã rời khỏi vị trí là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2002, nhưng ông ta vẫn còn rất nhiều quyền lực từ trong bóng tối thông qua một mạng lưới các quan chức do ông ta dựng lên.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/4/329534.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/17/157446.html

Đăng ngày 8-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share