Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2016] Kể tử năm 2015, nhiều học viên Pháp Luân Công trong thị trấn nhỏ của tôi ở tỉnh Sơn Đông đã nộp đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân và tên tuổi của họ đã bị các nhân viên ở Viện Kiểm sát thông báo cho cảnh sát.

Tuy nhiên, sau nhiều năm kiên trì giảng chân tướng, các cảnh sát ở địa phương đã minh bạch rằng Pháp Luân Công là tốt và giám đốc đồn cảnh sát đã không còn cử các nhân viên tới sách nhiễu các học viên nữa. Vào tháng Năm, các nhân viên Phòng 610 đã gây sức ép buộc đồn cảnh sát ở địa phương phải làm một cái gì đó, nhưng không có nhân viên cảnh sát hoặc nhân viên chính quyền địa phương muốn tham gia. Họ chỉ gọi điện thoại cho người nhà vài học viên và không bức hại học viên nào trong thị trấn.

Con trai người học viên đuổi cảnh sát ra khỏi nhà

Tháng 10 năm ngoái, một học viên Pháp Luân Công 70 tuổi đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Khoảng một tuần sau, hơn chục nhân viên thuộc Phòng 610, Đội An ninh Nội địa, cảnh sát khu vực và cán bộ tổ dân phố đã đột nhập vào nhà định bắt giữ bà.

Khi con trai bà đột ngột trở về, cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên sàn nhà, hai tay đang ôm sách Pháp Luân Công trong lòng, trong khi các nhân viên khác ngồi trên ghế Sofa. Chỉ vào mặt các nhân viên, con trai của người học viên hét lên: “Các ông là ai? Tại sao các ông lại ngồi lên ghế Sofa của mẹ tôi và để bà phải ngồi dưới đất?” Khi anh rút điện thoại định chụp ảnh và hỏi tên của họ, họ đã sợ hãi và rút lui.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/27/329262.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/1/157236.html

Đăng ngày 5-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share