Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 7-6-2016] Theo thông tin được tổng hợp từ Minh Huệ Net, có 116 cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân bị bức hại trong sáu tháng đầu năm 2016 vì họ kiên định vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên bị bắt vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2016 và những năm trước đó. Kết quả là, một người đã qua đời, 10 người bị kết án tù và 59 người đang đối mặt với việc bị truy tố.

Có 17 trong số 116 học viên bị bắt vào năm 2015, một người trong số họ đã qua đời vì bị tra tấn tàn bạo trong lúc bị giam giữ, và bảy người bị kết án tù. Chín học viên còn lại đang đối mặt với việc bị truy tố.

Bên cạnh đó, có 97 học viên mới bị bắt vào năm 2016, trong đó có 66 người bị bắt vào ngày 6 tháng 5. Hai người trong đó bị kết án tù, trong khi 49 học viên khác sắp bị đưa ra xét xử vì niềm tin của họ. Có 44 học viên được trả tự do, nhưng vẫn chưa biết hai học viên hiện tại đang ở đâu.

Thông tin về ngày bị bắt của hai học viên còn lại (trong tổng số 116 học viên) cũng chưa rõ ràng. Có nguồn tin tin cậy về một học viên đã bị kết án và người còn lại thì đang đối mặt với việc bị truy tố.

Hầu hết các học viên đều bị bắt giam vì họ đã bị công an theo dõi trước đó.

Phần đông học viên bị bắt giữ sau khi bị tố giác với công an hoặc bị công an bắt giữ khi đang nói chuyện với người dân hoặc phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bên cạnh đó, có sáu người bị nhắm đến bởi họ đã nộp đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân, người đã mở màn cuộc đàn áp.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 116 học viên bị bức hại.

Một người chết

Ông Vu Liên Hà, một người dân sống ở huyện Hô Lan, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 9 năm 2015 vì nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Ông bị giam trong 15 ngày và chịu nhiều tra tấn tàn bạo trong lúc bị giam.

Ông qua đời vào ngày 5 tháng 2, bốn tháng sau khi được tự do.

10 người bị kết án

Sau đây là mười học viên bị kết án tù:

Bà Tả Tiên Phượng, năm năm tù

Ông Tôn Khai Thanh, bốn năm tù

Ông Tào Khải Tài, bốn năm tù

Bà Lý Quế Lan, ba năm rưỡi tù

Bà Lưu Tư Giai, ba năm tù

Bà Thạch Ngân Tuyết, ba năm tù

Ông Lý Nhuận Hoa, ba năm tù

Bà Trương Lệ Lệ, ba năm tù

Bà Vương Ngọc Phân, ba năm tù với bốn năm án án treo

Bà Ngô Lệ Vinh, hai năm tù với một năm án treo

Ba người bị đưa ra xét xử và đang đợi bản án

Ba học viên Vương Trung Nghĩa, Bùi Đình Cửu và Vương Vĩnh Cửu đều bị đưa ra xét xử, họ đang đợi phán quyết của toà án.

Một người bị truy tố và đối diện với việc đưa ra xét xử

Bà Lưu Văn Nhu (Liu Wenru) bị Viện kiểm sát quận Đạo Lý truy tố. Hiện giờ hồ sơ của bà Lưu đang ở Toà án quận Đạo Lý.

19 người đối mặt với việc bị truy tố

Tổng cộng 19 học viên đã chính thức bị bắt giữ và hiện đang đối diện với nguy cơ bị truy tố. Họ gồm: Trương Tuyết Nham (Zhang Xueyan), Đổng Tiểu Lệ (Dong Xiaoli), Lưu Hảo(Liu Hao), Lý Thử Vận (Li Shuyun), Thôi Phong Lan (Cui Fenglan), Hàn Vĩ (Han Wei), Vương Hoàng Bân (Wang Hongbin), Tôn Đồng Khánh (Sun Tongqing), Ngu Khiếu Khanh (Yu Xiaoqing), Cao Ngọc Lan (Gao Yulan), Trương Quân (Zhang Jun), Lưu Diễn Dịch (Liu Yanyi), Dương Ủng Lan (Yang Yonglan), Vạn Vân Long (Wan Yunlong), Chiêu Hải Quân (Zhao Haijun), Lưu Thư Hương (Liu Shuxiang), Phạm Thục Anh (Fan Shuying), Trần Xuân Linh (Chen Chunling), Hoàng Hâm (Huang Xinxin)

Một người được Viện kiểm sát xoá án nhưng vẫn bị giam giữ

Ông Tề Thư Dong bị bắt vào ngày 8 tháng 11 năm 2015, trong lúc đi thăm họ hàng ở Tề Tề Cáp Nhĩ. Trong sáu tháng qua, Viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho công an ba lần, trong đó ghi nhận xét rằng hồ sơ không có bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, đội trưởng Cúc Hương Minh vẫn từ chối trả tự do cho ông.

35 người đối diện với việc bị bắt chính thức

Chính quyền vẫn đang xúc tiến việc phê chuẩn lệnh bắt 35 học viên sau:

Một học viên có họ Triệt (Che), Dương Tây Lương (Yang Xiliang), họ Khâu (Qiu Juanzhong), Tương Vi Dân (Jiang Weimin), Tôn Phụng Hóa (Sun Fenghua), Đổng Ôn Lĩnh (Dong Wenling), Vương Đức Thần (Wang Dechen), Lê Tu Khoan(Li Xiukuan), Uông Phong Hạp (Wang Fengxia), Tôn Huệ Sơn (Sun Huishan), Trần Tú Chi (Chen Xiuzhi), Mã Quốc Vinh (Ma Guorong), Uông Dương (Wang Yang), Dương Dong Lan (Yang Yonglan), Dự Tây Sơn (Yu Xishan), Từ Lập Ba (Xu Libo), Tùy Thư Lâm (Sui Shulin), Thạch Dương Lợi (Shi Liwei), Lý Phong Hoa (Li Fenghua), Vương Tú Trân (Wang Xiuzhen), Nhạc Vĩnh Hoa (Yue Yonghua), Ngô Tiểu Bình (Wu Xiaoping), Cung Tôn (Gong Zun), Cao Huyến Hương (Gao Xunhong), Tôn Triệu Vĩ (Sun Zhaowei), Bổn Hưng Á (Ben Xingya), Hứa Ôn Thì (Xu Wenshi), Trương Chấn Quân (Zhang Zhenjun), Quách Cạnh Phương (Guo Jingfang), Triệu Thư Hương (Zhao Shuxiang), Tôn Đồng Khánh (Sun Tongqing), Chu Duyên Hồng (Zhu Qiangong), Lưu Khánh Phúc (Liu Qingfu), Cao Du Lâm (Gao Yulin), Lưu Thục Hoa (Liu Shuhua).

44 người được trả tự do

Các học viên Diễm Kỳ (Yan Jiguo), Phó Lệ (Fu Li), Phó Ôn Phi (Fu Wenpei), Hậu Lý Yểm (Hou Liyan), Hầu Hiểu Lan (Hou Xiaolan), Quản Siêu Quân (Guan Chaojun), Lưu Hàm Tiễu (Liu Hanchao), Lưu Thục Lan (Liu Shulan), Lữ Yến (Lu Yan), Chu Yến Hóa (Zhou Yanhua), Đường Lệ Quân (Tang Lijun), Tôn Phượng Hà (Sun Fengxia), Dương Quang Hải Tiến (Sun Haixian), Ân Thành Phương (Yin Chengfang), Thôi Quy Chi (Cui Guizhi) và chồng, Trương Á Văn (Zhang Yawen), Trương Huệ Vân (Zhang Huiyun), Trương Kim Bảo (Zhang Jinbao), Trương Hạ (Zhang Xia), Hứa Kiến Tân (Xu Jianxin), Từ Hoành Bân (Xu Hongbin), Tào Chủng Cầm (Cao Zhongqin), một học viên có họ Lý, Lý Thường Tân (Li Changxin), Dương Tùng Lâm (Yang Songlin), Dương Phi (Yang Fei), Lưu Thục Quyên (Liu Shujuan), Duẫn Suy Quyện (Yin Cuijuan), Văn Tịch Chi (Wen Guizhi), Vương Thục Hiền (Wang Shuxian), Bạch Cảnh Lan (Bai Jinglan), Đồng Văn Thành (Dong Wencheng), Khương Tây Minh (Jiang Ximing), Tiết Trường Long (Xue Changlong), Viên Cầm (Yuan Qin), Triệu Đức Trí (Zhao Dezhi), Long Vạn Hồng (Long Wanhong), Trần Lệ Hoa (Chen Lihua), Hàn Tĩnh (Han Jing), Hàn Ngọc Mai(Han Yumei), Nghiêm Kim Căn (Yan Jingen), và Hoàng Cầm (Huang Qin).

Hai người chưa có thông tin

Hiện tại chưa có thông tin về học viên Quách Hiểu Yến và một phụ nữ có họ Chen ở thời điểm viết bài.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/7/329748.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/18/157461.html

Đăng ngày 4-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share