Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 26-5-2016] Theo thông tin Minh Huệ Net tổng hợp, có 18 cư dân Bắc Kinh bị kết án tù bởi tu luyện Pháp Luân Công từ cuối năm 2015 đến tháng 4 năm 2016. Thêm vào đó, 6 học viên Pháp Luân Công bị đưa ra xét xử và hiện đang chờ phán quyết, 3 trường hợp chính thức bị bắt giữ và đang đối mặt với việc bị xét xử, và 5 trường hợp bị bắt và hiện vẫn đang bị giam giữ không chính thức.

Thêm nữa, trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, đã có tới 64 người bị bắt và hơn 18 trường hợp bị cảnh sát hay chính quyền địa phương đến nhà sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công.

18 trường hợp bị kết án từ cuối năm 2015 đến tháng 4 năm 2016

Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 4 năm 2015, 18 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù với thời hạn từ 1 đến 7,5 năm. Một số học viên bị giam giữ khoảng 2 năm; một số bị kết án nhưng chính quyền không hề thông báo đến gia đình hay luật sư của họ theo đúng quy định của pháp luật. Bản án trung bình khoảng từ 3,5 đến 4 năm.

b137ebd33a5b501094a3e73594c697ef.jpg

6 trường hợp bị xét xử và đang đợi phán quyết

Sáu học viên bị xét xử hoặc đang chờ xét xử, nhưng không hề có bán án nào được đưa ra hoặc không có thông tin gì về phiên xét xử đã định.

Bà Vương Như Lan và bà Tôn Tú Anh bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2015 và bị đưa ra xét xử vào tháng 12 năm 2015.

Ông Trần Quân bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2015 và dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 17 tháng 3 năm 2016.

Bà Trương Xuân Phượng bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2015; phiên tòa xét xử bà dự kến diễn ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2016.

Bà Lai Tiểu Thanh bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2015 và bị xét xử vào ngày 11 tháng 3 năm 2016.

Bà Khang Lập Quân bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2015 và dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 14 tháng 4 năm 2016.

3 trường hợp đối mặt với việc bị xét xử

Bà Nhạc Quế Hà bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2015 và hiện vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Bình Cốc kể từ đó. Trường hợp của bà đã trình lên Văn phòng Viện Kiểm sát Bình Cốc.

Bà Vương Lập Quân bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2016 và hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại giam Phong Đài. Việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn, và bà đang đối mặt với phiên xét xử.

Bà Địch Tú Trinh bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 11 năm 2015 và bị giam giam giữ tại Trại giam Hải Điến. Văn phòng Viện Kiểm sát Hải Điến đã thông qua việc bắt giữ bà, và vụ việc của bà đã trình lên Tòa án khu Hải Điến để chờ xét xử.

5 trường hợp bị bắt và giam giữ phi pháp

Năm học viên đã bị bắt và hiện vẫn đang bị giam giữ sau khi hết thời gian tạm giam theo luật định. Họ bị bắt giữ và truy tố không theo thủ tục thông thường.

Bà Phó Vĩnh Mẫn bị bắt vào tháng 12 năm 2015 và hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Xương Bình.

Bà Bạch Thục Tuệ cùng chồng là ông Húc Học Côn bị bắt vào tháng 11 năm 2015.

Ông Tôn Phúc Nghĩa bị bắt vào tháng 1 năm 2016.

Bà Trương Triệu Vũ bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2015. Trường hợp của bà đã được trình lên viện kiểm sát và đã bị từ chối bởi thiếu chứng cứ, tuy nhiên, cảnh sát vẫn không trả tự do cho bà.

64 vụ bắt giữ

Từ tháng 2 đến tháng 4 có khoảng 64 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà cửa và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của họ. Hiện chưa có thông tin về nơi ở của họ.

13 học viên bị bắt trong tháng Hai gồm có: Bà Tống Tú Cần, ông Phạm Kế Vinh, ông Đặng Chí Tường, bà Lữ Phượng Linh, và bà Thái Thư Hiệp bị bắt vì kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân; bà Triệu Ngọc Yến, Dương Thái Ni, bà Tông Thúy Dung và một học viên khác bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công; bà Trịnh Á Cầm, ông/bà Giả, bà Trương Thư Phân, và bà Thôi Tuyết Lôi cũng bị bắt giữ.

20 học viên bị bắt trong tháng Ba gồm có: Ông Thượng Bảo Tài, bà Thượng Tố Vân, bà Kim Thục Mẫn, bà Vương Tú Lan, bà Dương Sỹ Mẫn, ông Hình Xương Vượng, bà Vương Tú Trân, ông Dương Thế Minh, bà Liễu Diễm Mai, ông Hạ Tỉnh Lâm, bà Đoàn Mỹ Lệ, ông Viên Thư Đường, bà Nhâm Phượng Cần bà Chu Ngọc Phương, bà Lưu Quế Hà, và Vương Phượng Kỳ, bà Cao Phượng Lan, bà Đảng Phượng Hà, ông Vương Hải Đào, và bà Mã Tú Anh.

31 học viên bị bắt giữ trong tháng Tư gồm có: Bà Đổng Tú Vinh, bà Duẫn Hiểu Cầm, bà Trương Quế Chi, bà Từ Mỹ Hoa, bà Trương Ấn Anh; ông Vương Chí dũng, bà Trình Ngọc Phượng, bà Lưu Vĩnh Hoa, bà Lưu Việt Hồng, bà Lý Lan Cường, bà Lý Thục Vân, bà Phó Ngọc Khiết, bà Lý Phượng Cầm, bà Lưu kế Anh, bà Tương Mộng Mai, bà Lương Hòa Bình, bà Ôn Ngọc Hồng, bà Lôi Quế Cần, bà Ngô Quốc Cần, ông Triệu Bình, ông Đàm Thủ Lễ, bà Lý Thục Mẫn, bà Dương Xuân Tú, bà Khuất Tú Hoa, ông Lô Vĩnh Sinh, bà Dương Tiến Hương, ông Hồ Tiểu Lộc và ông Lý Hải Anh. Ngoài ra, còn ba học viên chưa rõ danh tính cũng bị bắt giữ.

Hơn 18 trường hợp bị sách nhiễu

Cảnh sát đến và sách nhiễu hơn 20 học viên cùng thân nhân của họ, nguyên nhân chủ yếu là bởi họ đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân. Các học viên bị sách nhiễu gồm có: bà Thái Thục Hà, bà Tông Thúy Dung, bà Hồ Tiểu Lộc, bà Nhạc Quế Hoa, bà Hình Ngọc Thanh, bà Lý Bách Hồng, bà Lý Tú Anh, ông Tào Chiêm Bình, bà Lý Hội Lai cùng con gái, ông Tần Thủ Vinh, và bà Trương Quế Thục cùng con gái.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/26/329255.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/10/157362.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share